Hvorfor skal kommunen bestemme og ikke brukeren selv?

Av
DEL

LeserbrevEr det riktig at kommunen skal bestemme hvem som skal levere for eksempel hjemmesykepleie, hjemmehjelp, eller kanskje den brukerstyrte personlige assistansen? Akkurat som vi med største selvfølge velger vår egen fastlege, bør vi vel også kunne velge hvem som skal komme hjem og stelle oss.

Hva er fritt brukervalg?

Flere norske kommuner har innført fritt brukervalg. Kort fortalt innebærer det at du som er innvilget praktisk bistand eller andre omsorgstjenester i hjemmet, fritt kan velge om det offentlige eller private skal hjelpe deg. Du betaler det samme, uansett hvem du velger men velger du en privat leverandør får du mulighet for kjøp av tilleggstjenester. Når kommunen har behandlet og innvilget din søknad om praktisk bistand eller andre omsorgstjenester, skal kommunen informere om de ulike leverandørene du kan velge mellom.

Da står du fritt til å velge den av leverandørene du tenker er den beste for ditt behov. Du står også fritt til å bytte leverandør, med 14 dagers varsel, uten å måtte forklare deg.

Ulike behov- ulike tjenester 

De som er pleietrengende og deler samme diagnose, har ikke bestandig de samme behovene. Det tilbudet som er godt for en person, trenger ikke nødvendigvis være det for alle. Det skaper et behov for mangfold i tjenestetilbudet. Det handler om å sette brukernes behov i sentrum, og tilby dem tjenester i tråd med deres behov.

Enkelte brukere har større behov for trygghet og stabilitet enn andre. Det kan være en utfordring at de hver uke må forholde seg til mange nye ansikter.

Innbyggerne skal bestemme selv 

I de kommunene hvor det er innført fritt brukervalg, har det vist seg å gi mangfold i tjenestene, mer fornøyde brukere og økt kvalitet. Det skal være innbyggeren som bestemmer hva slags hjelp de vil ha og hvem som skal komme inn i hjemmet deres.

Kommunene har ansvaret for å tilby pleie- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Frogn kommune gjør det på en god måte, med dyktige ansatte, og gode tjenester men ikke for alle. Derfor trenger vi å slippe til flere tilbydere av hjemmebaserte tjenester. Innflytelse over eget liv er en selvfølge for oss voksne mennesker. Eldre i dag har større økonomisk handlingsfrihet og ønsker å kunne velge. Når de en dag blir pleietrengende, reduseres denne muligheten. Men den trenger ikke å reduseres mer enn nødvendig. Derfor må vi legge til rette for at flest mulig kan få bestemme hvem som skal komme hjem til dem og tilby bistand og pleie.

Dette handler om hvem som skal tilby personlige og til dels intime pleietjenester – i eget hjem. Det handler om verdighet, å ha en mulighet til selv å bestemme. Dersom en innbygger ikke er fornøyd med tjenesten, må det finnes en mulighet til å velge noe annet. Det kan i seg selv være en sikkerhetsventil.

Tilbud i Frogn kommune – et politisk ansvar

I Frogn kommune har Høyre fått innført fritt brukervalg for praktisk bistand i hjemmet. Høyre ønsker å utvide tilbudet til hjemmesykepleie og andre tjenester. Representanter for brukerne etterlyser også et større mangfold av tilbydere innenfor BPA-ordningen. Her har vi en jobb å gjøre.

Det er et politisk ansvar og vi i Høyre skal ta det ansvaret og finne de best mulige løsningene for våre innbyggere. Den viktigste oppgaven for oss folkevalgte, er å bidra til at innbyggerne i kommunene får best mulige tjenester. Da er det nødvendig å sette brukernes behov i fokus og legge til rette for valgmuligheter. Det handler om å finne de gode løsningene, uavhengig av hvem det er som tilbyr dem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags