KrF, nærnatur og markavern

Frogn KrF arbeider for et reelt markavern.

Frogn KrF arbeider for et reelt markavern. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI leserinnlegg av 20. Mars 2019 uttrykker Rita Hirsum Lystad (Ap)skuffelse over at KrF sentralt har stemt nei til å utrede en nærnaturlov.

Både sentralt og lokalt er det stor tverrpolitisk enighet om nærnaturens betydning for folks tilgang til og bruk av naturen i hverdagen. Lett tilgang gir mulighet for god helse, økt livskvalitet, store naturopplevelser og økt kunnskap om naturen. 61% av nordmenn oppgir at fysisk aktivitet i naturen er den formen for aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden.

Frogn KrF arbeider for et reelt markavern. Det gjorde vi også da vi stemte mot Kolstadutbyggingen og utbyggingen på Holtskauen. Her var ikke Ap like ivrige, for å si det sånn.

Den aktuelle uenigheten mellom Ap og KrF kommer til uttrykk ved at Ap ønsker å utrede en egen statlig nærnaturlov, mens KrF mener at kommunen selv kan sikre marka gjennom behandling av kommune- og reguleringsplaner. Det har vi full anledning til, og for KrF handler dette prinsipielt om subsidiaritetsprinsippet (nærhetsprinsippet), dvs. at flest mulig beslutninger skal tas nærmest de som berøres.

KrF tror på lokaldemokratiet.

KrF mener det er særdeles viktig at lokal kunnskap legges til grunn for kommunens behandling av markagrense. Det innebærer dialog med berørte grunneiere og det innebærer å nyttiggjøre seg kunnskapen hos Frognmarkas venner. Verdikartleggingen av friluftsområder som nå pågår, er en viktig premissgiver for den forestående behandling.

Frognmarkas venner har gjort en formidabel innsats for Frognmarka. Nå er det på tide at lokalpolitikerne tar eierskap og sørger for å realisere vårt felles mål: å etablere en juridisk bindende markagrense som sikrer viktige friluftsområder i et langt tidsperspektiv. Dette må gjennomføres i godt og fruktbart samarbeid med berørte grunneiere og spisskompetansen hos Frognmarkas venner.

bente bjerknes

Frogn KrF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags