Line Stokholm svarer Per Evensen

Av
DEL

LeserbrevEr Venstre for Kolstad, spør Per Evensen, og ser ut til å mene at jeg som både arkitekt og lokalpolitiker for Frogn Venstre blander roller. Som eksempel nevner han et område på Øyerudåsen som arkitektkontoret jeg jobber for har laget et planinitiativ for.

Venstre vil verne marka

Evensen må ha fulgt veldig dårlig med i lokalpolitikken i Frogn hvis han lurer på hva som er Venstres standpunkt til utbygging av Kolstad. Venstre har kjempet mot denne utbyggingen fra første stund. Kolstad er et stort, uberørt skogsområde som er viktig for dyreliv, vilttrekk og rekreasjon, der en utbygging vil innebære svært store inngrep i landskapet. Venstre er, og har alltid vært, mot utbyggingen av Kolstad.

Evensen ser videre ut til å sette likhetstegn mellom Kolstad og det nevnte området på Øyerudåsen. Det aktuelle området på Øyerud ligger mellom Nordre Øyerud hyttefelt og Vestbyveien. Arealet som foreslås utbygd i planinitiativet er med andre ord inneklemt mellom eksisterende bebyggelse og eksisterende infrastruktur. Det er ikke et stort og uberørt skogsområde og det er ikke dyrka mark. Sammenligningen med Kolstad faller på sin egen urimelighet.

Rolleblanding?

Jeg er arkitekt og partner i et lite arkitektkontor. Kontoret har jevnlige oppdrag i Frogn kommune, for privatpersoner og for profesjonelle utbyggere. På fritiden er jeg lokalpolitiker for Frogn Venstre. Jeg er i denne kommunestyreperioden medlem av utvalg for oppvekst, omsorg og kultur og kommunestyret. Jeg er også Venstres ordførerkandidat til kommunevalget i høst.

Vi er mange i kommunen som deltar i den dugnaden som lokalpolitikk er. Vi har ulike yrker, interesser, slekt og venner. Dette medfører at mange av oss tidvis er inhabile. Dersom tidvis inhabilitet skulle lede til at man ikke kan engasjere seg i lokalpolitikken vil det være svært få som kunne være lokalpolitikere. Jeg tror alle ser at det vil være lite gunstig for lokaldemokratiet i Norge.

Habilitet

Det som er viktig i kommune-Norge er at man håndterer inhabilitet riktig. Jeg er inhabil hver gang en sak som kontoret mitt er arkitekt for kommer til politisk behandling. Det betyr at jeg hverken deltar i Frogn Venstres interne behandling av den aktuelle saken eller i kommunestyrets behandling.

Frogn Venstre har programfestet at Øyerudåsen skal være en del av marka, og vil trolig være negativ til dette planinitiativet. Det er ikke alltid at jeg er enig med Frogn Venstre, og dette er nok et slikt tilfelle - ingen mennesker er helt identiske med et parti. Det spiller likevel ingen rolle, for jeg er inhabil og deltar ikke i behandlingen.

Som lokalpolitiker for Frogn Venstre går jeg til valg på Venstres program, det er vår kontrakt med velgerne. Dersom programmet kommer i strid med mine interesser som arkitekt er jeg inhabil.

Dette er ikke å blande roller, dette er å skille roller.

LINE STOKHOLM

Ordførerkandidat for Frogn Venstre, Drøbak

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags