Må slutte med grov feilinformasjon rundt dypvannskai

Av
DEL

MeningerMå dessverre nok en gang poengtere hva fakta er, når det gjelder saken om dypvannskai. Beskrivelsene i innlegget til Sylvi Ofstad Samstag, publisert 20.7.2019 og gjentatt i dagens avis, er det man godt kan betegne som «skivebom». Selv om det snart er valg hadde det vært greit med litt mer troverdighet og ærlighet i innlegg.

Dypvannskai med anløp av cruiseskip har ikke vært med i saksbehandlingen eller vedtakene om Sjøtorget, verken i 2015, 2018 eller nå i 2019. Vedtaket 11. juni 2018 var stadfesting av et enstemmig vedtak i sak 98/15 i kommunestyre møtet 15 juni 2015 (10H, 7AP, 5V, 3FrP, 2SV, 2KrF, 1PP og 1SP stemte for, ingen mot). Dessverre har Rådmannen «sabotert» vedtaket, noe kontrollutvalget har påpekt ved flere anledninger, i sin oppfølging av tidligere politiske vedtak. Behandlingene og vedtakene har altså dreid seg om at utredning av dypvannskai skal startes omgående, og varsel om oppstart av detaljregulering for Sjøtorget.

I håp om at alle motstandere av en mulig dypvannskai skal slutte med grov feilinformasjon, løgner og påstanden om cruiseskip, vil jeg sitere fra vedtaket om mulighetsstudie, alt 3. Mulighetsstudien fulgte saken allerede ved behandlingen i juni 2015 og ble gjentatt under behandlingen 11. juni 2018.

 Jeg siterer; «I forbindelse med oppdraget for tilstandsvurdering og alternativstudie, har oppdragsgiver bedt om en utredning av muligheten for etablering av så kalt dypvannskai. Det vil si minimum 6 meter dybde ved middelvannstand. Årsaken til dette ønsket er blant annet behovet for at historiske seilskip og andre skip for turistformål skal ha muligheten til å legge til ved Sjøtorget brygge».

At man skal utrede dypvannskai er altså ikke et nytt forslag fra FrP og Høyre, men stadfesting av et enstemmig vedtak 15. juni 2015.

Noe annet som overrasker ved gjennomgangen av de gamle protokoller, er at kommunestyret i sak 99/15, enstemmig vedtok; «det iverksettes en planprosess for bygging av et nytt bygg som rommer akvariet og turistinformasjonen.»

Hva har skjedd med den saken?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags