«Med hjartet på rette staden»

Av
DEL

LeserbrevI sin siste valgkamp før han gikk bort så sa Jon Lilletun:

«Vi treng medvitne veljarar som seier ifrå om at kampen for feitare lommebøker ikkje er jobb nummer ein. Vi treng mobilisering for nestekjærleik i staden for egoisme. Vi treng globalt ansvar i staden for nasjonalt sneversyn».

Det er ikke vanskelig å si seg enig i utsagnet til Jon Lilletun. Krfs politiske prioriteringer vil alltid ha som utgangspunkt ønsket om å hjelpe dem som trenger det mest.

I Frogn har KrF adoptert tittelen fra en kjent TV-serie som slagord «Med hjartet på rette staden».

Uavhengig av hva som skjer sentralt er vår oppgave lokalt minst like viktig nå.

Frogn er et godt sted å bo for de fleste. Samtidig øker forskjellene. Mange av oss er rike på gods og gull, andre strever med å få endene til å møtes. En ikke ubetydelig gruppe strever så mye at de har behov for sosialhjelp, hver eneste måned. Heldigvis ser det ut til å bli et solid flertall i kommunestyret for at barnetrygden ikke skal medregnes som inntekt for dem som har behov for sosialhjelp.

Mange har ikke råd til å bosette seg i Frogn. Det er en stor utfordring som KrF ser på med stor bekymring. Derfor har vi i forbindelse med handlingsprogram og budsjett fremmet forslag om at kommunen skal bidra aktivt med tilrettelegging for utvikling på Dal. Det håper vi får full tilslutning.

Andre strever med depresjon og angst. Undersøkelser viser at vi har en større andel unge som sliter, enn i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

Vi trenger mange helsesøstre, oppmerksomme lærere, en sterk psykisk helsetjeneste og bevisste foreldre.

I tillegg trenger vi mange frivillige som engasjerer seg i ulike aktiviteter. Og vi trenger gode møteplasser. Steder vi kan snakke sant og ærlig om livet, arenaer der vi kan le, tulle og tøyse, hvor vi kan utfordre oss selv fysisk og hvor vi kan kjenne at vi tilhører et fellesskap.

Vi trenger en trygg, åpen folkekirke og vi trenger velfungerende steder for kulturell utfoldelse.

Dypest sett trenger vi hverandre, kanskje særlig nå, – i tider med mye global usikkerhet og splittelse mellom folk.

KrF i Frogn vil være en stemme for dem som ikke roper så høyt. Vi vil løfte frem enkeltmennesker, skape gode bomiljøer, legge til rette for trygge arbeidsplasser, bevare grøntstruktur og landbrukseiendom, aktivt kjempe for klima og miljø og skape gode kulturelle møteplasser.

Alt forankret i respekt, romslighet og raushet.

Med ønske om en gledelig jul og et godt nytt år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags