Nedbygging av marka – ikke for sent å snu

Av
DEL

LeserbrevI et åpent møte arrangert av Frognmarkas venner for en liten stund tilbake virket det som det ikke var grenser for lokalpartienes engasjement for å bevare marka i Frogn. Når Fylkesmannen nå ber oss i Frogn å vurdere Kolstad-utbyggingen på nytt, får vi en glimrende mulighet til å teste hvor ekte det engasjementet egentlig er.

Frogn Venstre har hele tiden advart mot planene for nedbygging av marka på Kolstad og påpekt at planene for Seiersten-Ullerud-Dyrløkke er best egnet til å møte kommunens fremtidige behov for boliger til en voksende befolkning. Nå får vi faglig støtte for vårt syn fra et annet, men ikke helt uventet hold. Fylkesmannen i Oslo og Viken kom forrige uke med sine merknader til Kolstad-planene, og uttalelsene er utvetydige: «Fylkesmannen anmoder kommunen om å avvente planarbeidet til kommuneplanens arealdel er revidert, og langsiktig grønn grense er fastsatt. Kommunen bør prioritere områderegulering for Seiersten, Dyrløkke og Ullerud i tråd med byutvikling innenfra og ut».

Fylkesmannen viser til at planene for Kolstad strider imot regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus både når det gjelder arealeffektivitet og bevaring av overordnet grønnstruktur. Fylkesmannen skriver for øvrig at «det må foretas nye vurderinger på kommuneplannivå» og «at det er nødvendig at områdereguleringen og utbygging av området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke er ferdig før området Kolstad, Klommenstein skog og Odalen.»

Høyre og AP har hittil ikke ønsket å høre på oss i Frogn Venstre, men Fylkesmannens merknader kan ikke ignoreres.

Det er ikke for sent å snu. La oss ikke bli stående som generasjonen som tillot en forhastet, uhensiktsmessig og fullstendig uansvarlig marka- og boligpolitikk i Frogn.
 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags