Skal det være slik at når du maser lenge nok, så skal du få lov?

Tone Merete Hauk-Hansen

Tone Merete Hauk-Hansen Foto:

Av
DEL

Leserbrev

For «Storgata 18» kan det virke at det er sånn. Både tidligere og nåværende eier Slåke Invest, har mast på politikerne siden 2009 om å få bygge leiligheter i alle de 3 øverste etasjene av Storgata 18. Denne strategien viser seg nå være taktisk lur, for nå har flertallet av de folkevalgte – de som tilhører høyresiden i kommunestyret i Frogn – vedtatt å imøtekomme utbyggers ønske og har endret reguleringsplanen akkurat slik Slåke Invest ønsker seg.

Frogn Arbeiderparti synes det er oppsiktsvekkende at det er slik Gamle Drøbak skal utvikles. Her settes vedtatte planer for areal og samfunnsutvikling til side til fordel for utbyggers egne økonomiske interesser. Kommuneplaner som er det viktigste styringsdokumentet, som er utformet gjennom åpne, demokratiske og deltagende prosesser og det viktigste verktøyet vi har for utvikling og arealforvaltning i Frogn, endres med et enkelt pennestrøk. Uten å legge frem konsekvensutredninger og et grundig utarbeidet faktagrunnlag.

Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre demokratiske prosesser ved utarbeidelse av arealplaner, hvor meninger brytes opp mot hverandre og demokratiet sikres gjennom åpne helhetlige planprosesser. Dette er viktig for å opprettholde det lokale selvstyret, ved å legge til grunn nettopp disse planene for utbygging av kommunen. Disse planene har vært gjenstand for grundige prosesser som tar opp i seg hele kommunen og innbyggernes interesser og ikke den enkelte utbyggers interesser og som skal sikre bærekraftig utvikling til beste for den enkelte og samfunnet.

«Storgata 18» har ligget på politikernes bord mange ganger. Både nåværende og tidligere eiere av eiendommen har søkt om dispensasjon for å bygge leiligheter i en større del av bygget. Begrunnelse har vært at det er så vanskelig å få leid ut kontor og næringslokaler i Gamle Drøbak, da det er overetablering av kontorlokaler i Gamle Drøbak. Så langt har vi ikke sett noen dokumentasjon for dette og det er ikke kjent hvor mye arbeid Slåke Invest har lagt inn i å gjøre lokalene funksjonelle for kontor/næringsvirksomhet. Slik de fremstår i dag, ser det mer ut til å være tilrettelagt for leiligheter enn for næringslokaler. «Kontorene» fremstår i dag som «to rom og kjøkken, men romslig bad». Slike lokaler er kanskje ikke spesielt godt egnet til kontorfellesskap, hvor ulike leietagere kan legge til rette for sin type virksomhet. Med gode fellesarealer som spiserom og toaletter.

I denne sammenheng ønsker vi å minne om at i forbindelse med at Slåke Invest overtok Storgata 18 i 2015, uttaler Richard Slåke til Amta følgende: «Vi skal ha næringsvirksomhet i de to første etasjene. I 3. og 4. etasje blir det leiligheter».

Flertallet Kommunestyret har frem til i dag, flere ganger avslått søknader om å omregulere 2. etg til leiligheter. Politikerne i Frogn har frem til nylig, lagt til grunn at gjeldende reguleringsplan for eiendommen ligger fast.

Arbeiderpartiet mener at for eiendommer som ligger i det antikvariske spesialområdet for Gamle Drøbak, er det særlig viktig at prinsippet om en balansert utvikling mellom bolig og næring i sentrum opprettholdes. Det er slik vi opprettholder en levende by med gode boområder og næringsvirksomhet, som både gir arbeidsplasser og tjenester for innbyggerne. Derfor har vi også gått mot at 2. etg i Storgata 18 omreguleres til leiligheter.

Vi synes det er svært alvorlig at utbygger langt på vei allerede har lag til rette for nettopp leiligheter i 2. etg. Tilsynsrapport fra administrasjonen som vi har fått og som har blitt omtalt i Amta tidligere, viser at under tilsynet som ble utført i Storgata 18, ble det avdekket forhold som er i strid med tillatelser som er gitt for eiendommen. At utbygger allerede har lagt til rette for og startet arbeidet med å innrede leiligheter i 2. etg, mener vi med respekt å melde er svært oppsiktsvekkende. Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på når en utbyggere ikke forholder seg til de vedtak og tillatelser som en utbygging er basert på.

Vi forventer nå at en allerede hardt presset administrasjon gjør de tiltak som er nødvendig i hht lovverket, hvor igangsetting av tiltak uten tillatelse defineres som alvorlig overtredelse. Derfor er det særlig oppsiktsvekkende at med ordfører Haktor Slåkes parti Høyre i spissen, har flertallet (H+ FRP) i hovedutvalget for miljø, plan og bygg nå gått inn får å endre reguleringsplanen for Storgata 18 og gitt etter for Slåke Invest sine ønsker om bygge leiligheter i 2. etg. Dette vedtaket håper Arbeiderpartiet blir gjort om på i kommunestyret den 17. juni. Og at både Senterpartiet og Pensjonistpartiet er like opptatt av å sikre en bærekraftig utvikling av Gamle Drøbak, hvor det legges til rette for et godt bomiljø, sammen med et aktivt næringsliv, slik som både Arbeiderpartiet, Miljøpartiet og Venstre er opptatt av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags