Strandsonen bygges ned bit-for-bit

Tone Merete Hauk-Hansen og Rita Hirsum Lystad

Tone Merete Hauk-Hansen og Rita Hirsum Lystad Foto:

Av
DEL

LeserbrevFriluftsliv er en viktig del av den norske folkesjela. De fleste av oss tar gjerne en tur ut i marka eller langs sjøen nesten hver dag. Enten for å ta en tur med bikkja i marka eller på svabergene langs fjorden for å ta et forfriskende morgenbad eller se på fuglelivet. Her i Frogn er vi så heldige at vi har over 12 km lang kyst å boltre oss på – eller har vi det?
Strandsonen er betegnelsen på landområdet som går fra sjøen og hundre meter innover. Kystnaturen er av stor allmenn verdi, og det er et uttalt nasjonalt mål å bevare den. Siden midten av 1950-tallet har det derfor vært et generelt forbud mot utbygging i dette området. Til tross for byggeforbudet, blir folk flest sin tilgang til strandsonen stadig mindre. Denne utviklingen skylles i stor grad at det blir gitt dispensasjoner fra gjeldende lover og regler, selv om det har vært byggeforbud i 100-meters beltet langs sjøen i over 60 år.

Frogn er i tillegg til å være et idyllisk perle som tiltrekker seg både innflyttere og turister året rundt, også en hyttekommune med godt over 2900 hytter spredt rundt om i hele kommunen. Mange av disse hyttene og en del eneboliger ble bygget tidlig på 50- og 60 tallet og har i de sentre årene fått behov for modernisering. I tillegg til vanlig vedlikehold er det særlig behovet for moderne våtrom som har tvunget seg frem.
Frogn Arbeiderparti synes er viktig at disse hyttene skal få tillatelse til slik modernisering og oppgradering innenfor gjeldende regelverk, selv om hyttene ligger i 100-meters beltet. Bl.a. er det viktig at vann og avløp er i tråd med forskrifter, slik at vi unngår lokal forurensning fra avløpsvann mm.

Men når det gjelder ytterligere nedbygging av strandsonen er Frogn intet unntak fra denne negative trenden. Mange av de hytter og hus som ble bygget for mange år siden fikk tillatelse til å bygge i 100-meters beltet langs sjøen. Dette ble starten på en bit for bit nedbygging og privatisering av de områdene som skulle vært tilgjengelig for oss alle – både innbyggerne, turister og hyttegjester i Frogn. Dessverre så har trenden med å gi dispensasjon fra byggeforbudet fortsatt i Frogn. Og vi ser at det borgerlige politiske flertallet har i mange år lagt større vekt på å heine om de private interessene fremfor innbyggernes trivsel og rett til å ferdes langs sjøen.

Dersom nedbyggingen fortsetter i dagens tempo, ser fremtiden mørk ut for dem som er glad i det kystnære friluftslivet. I alle fall for de av som ikke er så «heldige» å ha egen hytte eller hus ved sjøen. Til tross for en sterk beskyttelse i loven, har det vært manglende politisk vilje, både sentralt og lokalt, til å håndheve regelverket som skal beskytte strandsonen.

Det er et politisk mål å bevare strandsonen. Nesten alle de politiske partiene mener at allemannsretten er viktig, men når spørsmålet kommer opp om hvorfor de borgerlige flertallet i Frogn gir etter for enkeltpersoners særinteresser, fremfor å stå opp for naturen og allmennheten får vi ikke noe svar. Er det fordi utbyggingsinteressene er viktigere enn allemannsretten? Er det disse interessene som skal rå over strandsonen?

Frogn Arbeiderparti er bekymret for utviklingen i Frogn. Høyre v/ordfører har bedt rådmannen utarbeide sak om å fjerne maksimal størrelse på 90 kvadratmeter per hytte. Hvis Høyre i Frogn får flertall for en slik politikk, vi vil kunne risikere at Frogn vil bli en hyttekommune kun for de rike og velbeslåtte.

Frogn Arbeiderparti mener at skal vi bevare det som er igjen av strandsonen i kommunen vår, må det tas grep for å stanse nedbyggingen av kystnaturen i Frogn. Vi mener at dispensasjonspraksisen i Frogn må strammes betydelig inn og vi håper at det nye politiske flertallet etter valget den 9. september vil være med oss i dette arbeidet. Først og fremst for å ivareta innbyggernes interesser fremfor utbyggernes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags