Vinn-vinn for riktig valg av boligplassering for ROP-pasienter

Utsikten Frogn kommune vil tilby ROP pasientene

Utsikten Frogn kommune vil tilby ROP pasientene Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNaboene til Husvikveien 5 vet utmerket godt hva et samfunnsansvar er, og de av oss som har erfart hvor krevende denne gruppen ROP-pasienter kan være, ønsker at de skal få det beste tilbudet Frogn kommune kan gi. Vi ønsker at Frogn kommune skal være en foregangskommune i valg av plassering. Det mener vi ikke er i Husvikveien 5, som ofte er en hektisk og trafikkert gate i den delen av året som de fleste vil oppholde seg ute. Her ankommer det blant annet ofte store busser med turister og andre besøkende til Oscarsborg.

Uteområdet i Husvikveien 5 vil også bli svært begrenset med den planlagte bygningsmassen og parkeringsplass. Bak huset er det rett opp en høy fjellvegg og på motsatt side en ubrutt og høy husrekke tilhørende Ringgården. En tidligere beboer i Husvikveien 5 uttalte «jeg må flytte herfra fordi jeg blir gal av å se rett inn i den Ringgårdsveggen. Du forstår ikke dette fordi du ikke har en psykisk lidelse.» Se vedlagte bilde med «utsikten» Frogn kommune vil tilby ROP-beboerne.

Nå var ikke vedkommende samtidig rusavhengig, men dette er et eksempel og et rop som bør høres når Frogn kommunes politikere skal ta en avgjørelse om valg av bosted for disse pasientene. Vår venn forestilte seg et malt bilde på uthusrekken med Oslofjorden som motiv og slik det kunne ha vært. Resultatet av bo oppholdet var at han bare ble dårligere og måtte flytte.

Vi i nabolaget prøver å ivareta flere hensyn hvor vi tar vare på naboene. Samtidig ønsker vi at Frogn kommune skal ta de riktige beslutningene, og ikke raskeste løsning, uten nødvendig plan for ROP-pasientene, men tilsynelatende for å motta mest mulig midler i støtte.

Frogn kommune må både ta hensyn til konsekvensene det er ved å plassere ROP-pasientene i Husvikveien 5 og hvilke konsekvenser omgivelsene har for denne gruppen, hva forandringene til ROP-boliger har å si for naboene, barn og ungdom som ferdes i nærområdet, blant annet i badeparken og hvilket ansvar Frogn kommune har for å ivareta vår kulturarv, som er nedfelt i Verneplan for Gamle Drøbak.

Når verken Frogn kommune eller politikere tar nødvendig hensyn til dette må vi naboer sette pekefingeren på det. Vi spør derfor «er dette virkelig til det beste for ROP-pasientene»? Vi ber politikere og administrasjonen om å finne det best egnede stedet der pasientene får det bra i rolige og trygge omgivelser. I den forbindelse viser vi til hva politiet uttaler i sitt tilsvar til planene.

«Beliggenheten som er foreslått er relativt sentralt i Drøbak. Dette gir kort vei til bussen som går direkte til Oslo S med enkel tilgang til rus. Videre er tilgangen på rusmidler større i tettbygde strøk. Politiet har forståelse for at det er vanskelig for kommunen å finne gode lokasjoner.

Politiet presiserer da viktigheten av å ha tilstrekkelig bemanning. Det er også viktig å nevne at personer som har behov for å benytte illegale rusmidler også har behov for penger. Dette fører ofte med seg kriminell aktivitet som tyveri, innbrudd, andre vinningsforbrytelser samt narkotikalovbrudd. Tilgangen på rusmidler og tilgang på å utføre vinningslovbrudd vil være lavere i mindre tettbebygde strøk.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags