Å flytte legevakta til Ski, er å gi innbyggerne i Drøbak/Frogn et dårligere tilbud. Selv har jeg sluttet å bruke Ski etter flere håpløse opplevelser.

Jeg oppsøker fastlege/legevakt svært sjeldent, men har funnet ut at for meg er det best og billigst å bruke Volvat.

Kommunens politikere har som oppgave å gi sine innbyggere best mulig service, ikke noe annet.

Å be sine innbyggere dra til Ski, er det stikk motsatte av best mulige service.

Jeg leste i Amta at et parti begrunnet sitt standpunkt om at polet måtte forbli i sentrum, med at det bor så mange eldre i sentrum, som vil få lenger vei om polet flytter til City.

Viktigere med pol enn legevakt, hvis du er blitt gammel.

Jeg skjønner at Sp gjør det bra, de snakker om nærhet til de offentlige tjenestene. 

Det blir som regel som politikerne vil: Polet blir i sentrum, selv om polet og Sp mener det bør ligge på City, fordi det er best for polet og kundene, legevakta flyttes til Ski, for politikerne vil det, men vil Sp?

Selv er jeg så heldig at jeg svært sjeldent oppsøker noen av disse, verken legevakta, polet eller Sp. Helsa er bra, polet bruker jeg kun til gaver før jul, og Sp har jeg aldri stemt, men kanskje må jeg revurdere hvis de jeg stemmer på ikke hele tiden tenker på det de er valgt til.

Å gi sine borgere best mulig service.