Et klimavennlig Nesodden

Truls Wickholm og Nina Sandberg har en rekke forslag for bedre klima på Nesodden.

Truls Wickholm og Nina Sandberg har en rekke forslag for bedre klima på Nesodden. Foto:

Av
DEL

LeserbrevNylig erklærte kommunestyret på Nesodden klimakrise (Frp og KrF støttet ikke erklæringen).

Klimakrisen merkes over hele verden. Middeltemperaturen stiger, isbreene smelter, været blir villere og våtere. Fortsetter utviklingen i samme tempo, blir det vesentlig varmere på Nesodden de neste tiårene, og sannsynligheten for ekstreme værforhold kommer til å bli enda større.

Åtte av ti nordmenn frykter klimaendringene. Omtrent like mange mener at både de selv og politikerne bør gjøre mer for klimaet. Men hva gjør Høyreregjeringen? Erna Solberg tok klimafornekterne inn i varmen. Klimautslippene øker under hennes regjering. Og i Oslo vil Høyre støtte seg på Bompengepartiet og Frp foran kommunevalget. Dette er en allianse for mer biltrafikk, dårligere hovedstadsluft og høyere klimautslipp, og som står i grell kontrast til de gode resultatene det rødgrønne byrådet i Oslo har fått til siden 2015: Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad 2019. Astmatikere kan endelig puste fritt, takket være ambisiøse klimamål, klimabudsjetter og virksom styring.

Det har mye å si hvem som styrer! Arbeiderpartiet ser klimaendringene som vår tids største utfordring. Vi har alltid ment at vi skal løse de største oppgavene sammen.

Det er lett å forstå både klimafrykt og flyskam, men frykt og skam gir ikke det grønne skiftet samfunnet og naturen trenger. I Arbeiderpartiet er vi ambisiøse klimaoptimister, og bestreber oss aktivt på å begrense den globale oppvarmingen. Arbeiderpartiet har klimapolitikk som rammen rundt all politikk, og har tiltak som virker.

Arbeiderpartiet vil utvikle Nesodden til å bli en foregangskommune innenfor klima og miljø. Sammen med de beste fagmiljøene og dere som bor og jobber på Nesodden vil vi skape nye fellesskapsløsninger som faktisk reduserer klimagassutslippene og gir et bedre miljø.

For å få til dette må vi redusere bilkjøringen, bruke utslippsfri kollektivtransport, ta bedre vare på avfall og utnytte arealene våre mer effektivt. Bolig- og næringsutbygging skal ikke skje på dyrkbar mark eller i Nesoddmarka. Alle nye bygg skal i størst mulig grad være klimanøytrale.

Arbeiderpartiet vil ta vare på biomangfoldet, og ha et sterkere vern av Nesoddmarka. Marka er vår viktigste rekreasjonskilde ved siden av fjorden, der vi også legger til rette for hummerfredning og vern. Det viktigste vi gjør for det biologiske mangfoldet er likevel å stanse klimaendringene. For hver grad temperaturen øker, går et ufattelig antall arter tapt. Det vil vi ikke ha på samvittigheten.

Noe av det vi vil gjøre for bedre klima på Nesodden er:
• el-ferge til Nesoddtangen og Fagerstrand, og el-busser
• størst mulig andel elektriske kommunale kjøretøy, og flere ladestasjoner
• innfartsparkering sør på Nesodden
• støtte til installasjon av energieffektive løsninger i nybygg og privatboliger, solceller på boliger og solcellestrøm som beredskapselektrisitet
• redusere mengden mat som kastes i forretningene ved å støtte systemer for lokal oppsamling og fordeling til folk som trenger det
• mindre bruk av plast
• redusere bruken av piggdekk og derved mengden svevestøv og asfaltslitasje
• bevare jordbruksarealer

Hele verden står overfor en klimakrise. Vår framtidige livskvalitet avhenger av at vi sammen tar ansvar for å redusere utslippet av klimagasser og forsøplingen av naturen og havet. Den gode nyheten er at det er mulig, og at klimavennlige samfunn også gir gode liv.

Takk for at du er med og tar ansvar, og godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags