Vil SV gå mot kommunedirektørens forslag om å selge Løes-boligene?

Av