Nylig vedtok politikerne på Nesodden å skrive brev til Stortinget og Posten Norge der man forventer at det kjapt og enkelt blir reetablert en lokal postutlevering på Fagerstrand.

Det skulle ikke forundre oss om brevet fra lokalpolitikerne blir sendt elektronisk, altså en e-post. Det er nemlig det folk flest gjør nå for tiden. I tillegg til digitaliseringen er postmarkedet revolusjonert i flere runder med lovendringer, senest med ny postlov fra 2016 som åpnet postmarkedet for full konkurranse.

Det sendes flere pakker, men stadig færre brev. Politikernes brev til rikspolitikerne og Posten dreier seg om pakker og rekommanderte sendinger, ikke brev i postkassa. Brev distribueres av en gruppe postansatte som blir færre og færre. I november i fjor ble postombæring på lørdager kuttet ut i Norge. Noen måneder tidligere fikk folk i Fagerstrand-området denne meldingen fra Posten Norge: «Vi åpner Fagerstrand Post i Butikk hos Prix Bjørnemyr».

Ikke rart at folk på Fagerstrand reagerte på ordlyden, men strukturendringen i Posten og i Post i Butikk virket det som man bare måtte akseptere.

Det var inntil partiet Rødt fremmet en interpellasjon i kommunestyret. Nå ber et samlet lokalsamfunn om en løsning for utlevering av post på Fagerstrand igjen fordi det er enklere og mer praktisk for dem som bor på Fagerstrand.

Man legger vekt på at det vil være en fordel spesielt for dem som ikke har bil, men det anses heller ikke som noen god løsning om alle hadde hatt bil fordi det gir økt klimautslipp.

Nesodden kommunestyre ber Stortinget instruere Posten Norge, som faktisk ikke kan tvinge noen til å drive Post i butikk. Løsningen kan være å friste med avtaler som er økonomisk interessante for butikkeiere som først og fremst må ha målsetting om å tjene penger.

Hvis Stortinget instruerer Posten på oppfordring fra Nesoddens lokalpolitikere er det oppsiktsvekkende. Vi kan dessverre ikke tro at dette fører fram, men frisk politisk satsing er det.

- Posten må tilbake