En grønn økonomisk politikk for velferd også for neste generasjon

Å ta vare på og videreutvikle biblioteket på Tangenten, sammen med annet som skaper levende og gode lokalsamfunn, og god velferd, er viktig for MDG i tillegg til klima, miljø og bærekraft. Det skriver Øyvind Solum.

Å ta vare på og videreutvikle biblioteket på Tangenten, sammen med annet som skaper levende og gode lokalsamfunn, og god velferd, er viktig for MDG i tillegg til klima, miljø og bærekraft. Det skriver Øyvind Solum. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEnkelte stiller fra tid til annen spørsmålstegn ved MDGs økonomiske politikk. I et lite innlegg blir det i så fall bare plass til noen få betraktninger rundt det. Først bør man huske at vi nå står overfor et lokalvalg. Et kommunestyre eller fylkesting har myndighet over andre saker enn Stortinget. Partier kan iblant samarbeide godt om løsninger lokalt, selv om de er uenige nasjonalt. I tillegg vil et lokallag kunne ha andre oppfatninger enn partiet har andre steder.

Når det gjelder budsjettforslag fra MDG på Nesodden og fylkestinget så har de vært noenlunde på samme nivå som rådmannens forslag, men hvor vi, på samme måte som andre partier, kommer med forslag til omprioriteringer. På fylkestinget har vi f eks ønsket større satsing på gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk enn flertallet. På Nesodden ønsker vi større satsing på klima- og miljøtiltak, samtidig som vi vil skjerme kutt innen skole og viktige velferdsoppgaver. Lokalpolitikken er i hovedsak preget av små skritt, hvor alle partier er avhengige av å bli enige med andre for å få gjennom endringer. Mye handler om å ta vare velferdstilbud og et lokalsamfunn alle er glade i. Så vil det selvfølgelig være forskjeller mellom partienes prioriteringer også lokalt. Vi tror f eks det er nødvendig med aktive grep for å skape et grønt og bærekraftig samfunn med gode velferdstjenester også for fremtiden.

I den nasjonale politikken er forskjellene større. Interesserte kan kikke på MDGs alternative budsjett: https://www.mdg.no/alternativt_statsbudsjett_2019. MDGs statsbudsjett går i balanse med mindre bruk av penger fra oljefondet enn regjeringen legger opp til. Oljeinntekter går ikke direkte til statsbudsjettet. Det er en viss del av avkastningen av oljefondet som brukes. Brukes det med måte så vil det i prinsippet fortsette å gi like mye, også etter at oljealderen er avsluttet. Blant annet derfor har vi handlingsregelen, som riktignok regjeringen har tøyd. Med MDGs politikk fortsetter disse inntektene.

Også vi er enige i at vi har tjent mye på oljen. Likevel er det slik at vi subsidierer selskapenes lete- og utviklingskostnader ved nye oljefelt i så stor grad at det tar mange år fra de startes opp til de gir inntekter til statskassa. Feltene som er i gang nå tjener vi bra på, og antagelig til de tømmes. Nye felt kan bli tapsprosjekter. Vi dekker selskapenes letekostnader, men innen vi får inntekter så kan oljemarkedet ha falt sammen. I hvert fall hvis verdenssamfunnet lykkes med klimamålene. Eventuelt gambler altså Norge på at verdenssamfunnet ikke skal lykkes, så vi kan fortsette å tjene penger likevel.

 I stedet for denne gamblingen, som kan bli rent tap, siden verden har funnet langt mer olje enn vi kan ta opp, så vil MDG at denne pengestøtten som oljeindustrien i dag får, heller bør gå til å utvikle annet næringsliv. Vi må ikke glemme at Sverige og Danmark klarer seg fint uten all verdens olje, så det er ikke noe hokuspokus.

Vårt alternative budsjett inneholder også større satsing på kollektivtransport i stedet for flere motorveier, og andre omprioriteringer. Vi vil vri skatte- og avgiftssystemet så det blir enklere og billigere å leve miljøvennlig, og dyrere med det som belaster fellesskapet. Vi gir skattelette til de med under middels inntekt, og høyere til de med høy inntekt. Budsjettbalansen er på plass, og vi mener et reelt grønt skifte er det som best sikrer neste generasjons trygghet og velferd. Å fortsette i dagens spor er undergraver det vi skal leve av i fremtiden. Vage mål om et bærekraftssamfunn i 2050 hjelper lite. Lenge før den tid kan utviklingen ha gått for langt i feil retning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags