Hallo, Herr Larsen!

Av
DEL

InnsendtTore Henning Larsen har knipset et bilde av en syklist i veibanen og roper «Hallo! Har vi ikke fått en ny gang og sykkelvei?» i avisen mandag 15.8. Han er frustrert over at de sykles på hovedveien når det er brukt en «dullion kroner på å bygge et nytt veiprosjekt på fylkesvei 156. Så opplever vi at denne syklisten elegant bruker hovedveien».

Kjære Herr Larsen, prosjektet er ikke ferdig! Det er ikke åpnet, det foregår fortsatt anleggsarbeid inne på sykkelstien og man må forsere sperringer, oppgravde hull og snike seg rundt parkerte biler og hensatte veivalser samt gravemaskiner i full sving for å benytte delstrekningen som er farbare. Delstrekninger som dessuten er fulle av grus og annet rask som lett medfører punkteringer på lette sykkeldekk.

I tillegg og generelt: Hva er det som gjør at noen kan tro at de har verdifulle råd å komme med i sammenhenger hvor de aldri har hatt skoene på? Syklister er også normalt oppegående mennesker med normal vurderingsevne. De fortjener alminnelig respekt som likeverdige trafikanter og man må anta at de gjør så gode vurderinger de bare kan om hvor det er best å sykle! De fleste syklister har dessuten også erfaring som fotgjengere og kjørende. De har kompetanse nok til å velge løsninger som tar best mulig hensyn til alle parter.

Syklister vet også at inne på gang og sykkelstien skal ferdsel foregå på de gåendes premisser. Man skal passere i gangfart og ta hensyn til alle brukere i alle aldre. En treningssyklist holder en fart mellom 30-60km/t og det er absolutt mest hensiktsmessig at denne ferdes i veibanen der fartsforskjellene ift. til annen trafikk er relativt liten. Vi snakker om en faktor 1–2 sammenlignet med 5–10 inne blant de gående. Det er heller ingen «trafikkregler» inne på gangstien som gjør det mulig å ferdes med en viss grad av forutsigbarhet (les sikkerhet) for både syklende, trillende, gående og krabbende.

Til slutt en vennlig anmodning til alle: Tro det beste om dine medtrafikanter og gjør så godt du kan for å bidra til et godt samarbeid i trafikken! God sommer!

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags