Heltids- eller deltidskultur?

MDG ønsker å bekjempe både ufrivillig deltid og heltid. Økt livskvalitet og en rikere kultur henger ikke alltid sammen med en streben etter økt bruttonasjonalprodukt.

MDG ønsker å bekjempe både ufrivillig deltid og heltid. Økt livskvalitet og en rikere kultur henger ikke alltid sammen med en streben etter økt bruttonasjonalprodukt.

Av
DEL

MeningerLO gikk nå nylig ut mot blant annet MDG fordi vi visstnok ikke støtter at flere skal jobbe heltid. De må da ha misforstått hva vi faktisk går inn for. Vi ønsker å gi arbeidstakerne sterkere rettigheter til å bestemme om de vil jobbe heltid eller deltid. Ufrivillig deltid må bekjempes. Men vi ønsker ikke å stemple frivillig deltid som et problem i seg selv. Det opplever vi at noen gjør i dette spørsmålet. Det er ikke et selvstendig mål for oss at flest mulig skal jobbe mest mulig gjennom hele livet. Vi vil også jobbe for at de som ønsker å jobbe deltid skal få gjøre det. Sånn tenker vi også her på Nesodden. Vi støtter dermed det generelle arbeidet her i kommunen om at flere skal tilbys mulighet for fulltid, og tror også at det er noe mange ønsker seg. Vi synes likevel ikke at folk som velger noe annet bør ha dårlig samvittighet, og litt for ofte ser vi at det vipper den veien i den offentlige debatten.

I dag blir mange utslitt og utbrent fordi de jobber for mye, mens andre står helt utenfor arbeidslivet selv om de egentlig har lyst og mulighet til å fylle en deltidsstilling. I fremtiden må vi dele mer på arbeidet både ved å redusere normalarbeidstiden og ved å legge til rette for at de som ønsker å jobbe deltid skal ha den muligheten. Målet med livet kan og bør ikke være at vi alle skal jobbe mest mulig, og måles gjennom hvor gode skattebetalere og forbrukere vi er. I stedet for bare å måle vekst i bruttonasjonalprodukt bør vi ha som mål at vi som individer og samfunn heller har vekst i livskvalitet. Det skjer dessuten mye verdiskapning utenfor det som fanges opp av BNP-statistikkene. BNP stiger av all økonomisk aktivitet, inkludert ulykker og naturødeleggelser, som egentlig river ned både livskvalitet og fremtidsmuligheter. Dette er derfor en helt utilstrekkelig måte å måle positiv utvikling. Noen former for utvikling er bra, mens andre type vekst er destruktivt. Det fanges ikke opp i mye av debatten rundt disse spørsmålene.

Samtidig er vi altså helt enige i at ufrivillig deltid må bekjempes. I Stortinget stemte vi 17.1.2019 for følgende:

– Stortinget ber regjeringen gjennomgå arbeidsmiljøloven og fremme forslag som sikrer retten til heltid.

– Stortinget ber regjeringen styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven ved å stille krav om at arbeidsgiver må sannsynliggjøre sitt behov for deltidsstilling.

De Grønne står på arbeidstakernes side i denne debatten og vil jobbe for å styrke retten til hele stillinger og heve lønnsnivået særlig i kvinnedominerte lavtlønnsyrker. Så mener vi det også er riktig å snakke om utfordringene ved ufrivillig heltid, uten at disse perspektivene behøver å stå i motstrid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags