Kommuneplanen 2018–2042 Nesodden kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtKommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i kommunestyret 27. mars. Dessverre ble den vedtatt med et knapt flertall.

Nesodden Arbeiderparti stemte for planen og mener vi har fått et solid styringsverktøy til å utvikle Nesodden på en miljøvennlig og fremtidsrettet måte. Planen avsetter over 2000 dekar mer til næring og legger derved til rette for et næringsliv slik at flere kan ha sin arbeidsplass i kommunen.

Planen inneholder to såkalte vekstsentrene, med hovedsentrum på Tangen og lokalsentrum på Fagerstrand. Utbygging vil fordeles med 40 % på hvert av vekstsentrene. De 20 % resterende bebyggelse fordeles på grendene Berger, Torvet, Jaer, Fjellstrand, Alvern og Bjørnemyr for å opprettholde stabile bomiljø.

I planen legges det opp til en årlig boligvekst på 150 nye boliger i perioden 2019–2023. Dette inkluderer et estimat på 140 omsorgsboliger og ca. 60 boliger for å dekke behovene i Boligsosial handlingsplan. Boligveksten i denne perioden har da et estimat på 600 nye boliger. Dette antallet er kjent gjennom allerede planlagte og pågående prosjekter. Planen vil bli rullert i løpet av kommende kommunestyreperiode. Da anbefales det å se på muligheter for å nedjustere veksten til 100 boliger.

Størrelsen på boligveksten var en av flere politiske uenigheter med forslag fra 50–70 og 100 nye boliger pr. år. Arbeiderpartiet mener vi må holde oss til realitetene som ligger i allerede planlagte og pågående prosjekter. Dersom man skal stoppe disse ved omregulering vil det kunne oppleves som svært inngripende for tiltakshavere, innbyggere og alle som er berørt og har brukt tid, ressurser og kapasitet på å få prosjektene frem. Det er allerede innarbeidet omregulering fra bolig til landbruks, natur og friluftsområder for enkelte områder i planen.

Nesodden har en skjev boligstruktur der leiligheter utgjør kun 7 % av den totale boligmassen. Vi trenger derfor mange flere leiligheter. Både eldre, unge og mennesker i vanskelige livssituasjoner trenger boliger som har en pris som man kan leve med. Mangel på leiligheter er prisdrivende for leilighetsmassen, noe som igjen vil bety at det kun er den rikeste del av befolkningen som vil ha anledning til å bo i leilighet. Vi ønsker at det legges til rette både for dem som bor her, men også for dem som ønsker å flytte til vår vakre halvøy.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags