Kontorblokk på brygga?

Av
DEL

Innsendt

Et merkelig forslag

Erik Adland (H) og Truls Wickholm (A) lanserte 26.02 i Amta at kommunens areal på Tangen Brygge bør utnyttes til næringsvirksomhet; bl.a. kan kommunen få en inntektskilde i form av å leie ut lokaler. Adland foreslår i et senere innlegg et kontorhotell som en fin løsning, dvs. et sted folk kan leie kontor i en viss tid. I en idé/skissekonkurranse skal andre foreslå hva og hvordan det bør bygges. Formannskapet ønsker «belyst blant annet konferansefasiliteter og kontorlokaler/fellesskap». Arealet består av luften over parkeringsplassen, denne skal fortsatt bestå. Det kan godt tenkes at «luft-arealet» kan gi grunnlag for utnyttelse til ulike formål; opplegget som formannskap og kommunestyre har vedtatt reiser imidlertid mange spørsmål. Det skal være en «åpen prosess», som jeg tolker til å bety at også kritiske kommentarer har plass i prosessen, her kommer de.

Stedet

EA betegner området som «Nesoddens indrefilet.» TW slår fast at «Nesoddtangen er Norges fineste tomt og fortjener å bli vist frem og brukt av alle.» Dette er svulstige floskler, med i beste fall, uklart innhold. Norge har et uendelig antall tiltalende steder, med både naturlig og menneskeskapt utforming; å betegne stedet som «Norges fineste tomt» gir liten mening.

Formålet

Tar vi likevel utgangspunkt i indrefilet-utsagnet, er det merkelig at de mener at det begrensede areal som er igjen på brygga, skal fylles opp med ordinære kommersielle bygg. Dertil er det all grunn til å stille spørsmål om et kontorhotell er en kommunal oppgave. Det kan ligge hvor som helst, bygget og drevet med privat initiativ. Hvorfor det skulle trenge «Nesoddens indrefilet» er vanskelig å forstå. Dessuten, man bør være svært nøktern i forventning til et kommunalt driftsoverskudd.

Opplegget

I en byggesak vet byggherren normalt hva han skal ha. Slik er ikke tanken her. Behovene er ikke klart spesifisert, med opplegget: her er et areal som kan bebygges, det ligger på Norges fineste tomt, kom med forslag.

Dette er området hvor de fleste kommer til Nesodden, her får mange sitt første inntrykk av kommunen. Skal området i det hele tatt bebygges bør det legges betydelig vekt på at det gis en fremragende arkitektonisk utforming, her har vi sjansen. På denne møteplassen bør målet være å øke kulturlandskapets verdi. Det holder ikke «med et betongdekke over parkeringsplassen», som er hva forslagsstillerne har uttalt.

Vi vet hva som skjedde forrige gang det var forslag om å bebygge Tangen til noe mer enn transportinnretninger. Skal man få entusiasme hos Nesoddens befolkning bør det være et prosjekt som betyr noe for beboerne, som de kan identifisere seg med, i beste fall være stolt av å ha vært med på å støtte. Jeg forslår derfor at ideen om kommersielle byggverk legges bort, spør heller om hva kommunen bør tilby sine innbyggere. Men husk, området er hovedinnfallsporten til Nesodden. Båt- og busstrafikken vil derfor fortsatt være prioritert bruker av brygge-arealet.

Gamlebrygga

Formålet skal være å gi plass til ikke-kommersielle og frivillige foretak. Arealet er svært begrenset, og bør neppe bebygges. Hvis det skal bygges bør det favne store deler av befolkningen, som et skikkelig badeanlegg, men plassen er neppe stor nok uten utfylling. Det bør stilles like høye krav til utforming for dette området. Det vil bety at det er kommunen som bør stå for en eventuell ny utnyttelse av området, som bør skje under en samlet plan.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags