Kunstgressbaner og spillemidler: – Hvor lenge skal det offentlige fortsette å sponse spredning av mikroplast?

Av
DEL

LeserbrevKunstgressbaner med oppmalte bildekk er den største kilden til spredning av mikroplast på land, ved siden av dekkslitasje fra bilkjøring. Når vi vet at hav og natur, inkludert våre egne kropper fylles med mikroplast, så sier det seg selv at vi må legge om. Det offentlige bør gå foran og stimulere til at det så langt det er mulig brukes mindre skadelige alternativer.

Det har blitt en del debatt de siste dagene siden vi i Miljøpartiet De Grønne anket en sak om tildeling av spillemidler slik at endelig avgjørelse ble utsatt halvannen uke. Saken om tildeling av spillemidler var oppe et utvalg for noen dager siden, men skal nå i stedet få endelig avgjørelse i Fylkestinget. Det skjer regelmessig at saker fra utvalgene blir anket videre hvis det er vesentlige og uavklarte aspekter ved sakene. Det var det her.

I fylkestinget sist oktober lå det an til at det kunne bli vedtatt at det ville bli stilt krav om å unngå bruk av gummigranulat ved nye søknader etter 2019. Vedtaksforslaget så da bl.a. slik ut: «Akershus fylkeskommune setter seg som hovedmål å redusere bruken av granulattypen SBR (gummi) og EPDM ned til et absolutt minimum. Disse granulatene fases ut, og søknader hvor det legges opp til bruk av SBR og EPDM imøtekommes som hovedregel ikke fra og med 2019.»

Så ble fylkestingsflertallet usikre om dette kunne skape utfordringer for søknadene som kom vinteren 2019. Flertallet i Akershus foretrakk derfor å ikke sette noen tidsfrist, og mente at vi kunne ta stilling til dette i en bredere sak vi skulle få nå i vår. Vedtaket ble: «Akershus fylkeskommune vil vurdere om kommende tildelinger av spillemidler til kunstgressbaner med SBR eller EPDM innfall ikke skal gis prioritet. Spørsmålet bør også avklares helhetlig av de tre Viken-fylkeskommunene. Sak om dette vil bli fremmet våren 2019.»

Så kom altså ikke fylkesadministrasjonen med en sak om slike vurderinger for 2020. Også i saken til fellesnemnda foreslås det at det fylkestinget har vedtatt, altså ingen retningslinjer, skal videreføres, selv om man anbefaler at det bør samkjøres i Viken, uten at det defineres når det skal skje.

Det er ikke greit å la en så viktig sak seile på den måten. Vi håper derfor å få med oss fellesnemnda i Viken og Fylkestinget i Akershus til å vedta at vi fra neste år skal fase ut de mest forurensende formene for gummigranulat. Halvannen ukes forsinkelse på denne saken er liten i lys av at det kan gi barna våre og oss alle langt sunnere baner i mange år fremover, og med langt mindre utslipp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags