Mens vi venter på kulturhus på Tangenten

Av

Nesoddens kommunehus Tangenten er en særdeles flott bygning.

DEL

MeningerDa byggetrinn en og to sto ferdig i 2012, hadde Nesodden fått et signalbygg som var nyskapende i både arkitektonisk og byggteknisk forstand. At kommunale tjenester som så vel helsestasjon, bibliotek og ungdomsskole er plassert under samme tak som kommunens administrasjon er et av prosjektets store fordeler. Går du gjennom Tangenten en helt vanlig hverdag møter du på kommunale ledere, ungdomsskoleelever og foreldre som kommer med barnet etter en sjekk på helsestasjonen. Møteplasser mellom ulike mennesker skapes av god arkitektur.

Byggetrinn 3

Tangenten er imidlertid ikke ferdig ennå. Det er planer for et byggetrinn til, tomt er avsatt og regulert ferdig. På Tangentens østre side mot bussholdeplassen til Tangen skal det reises et kulturhus. Mangelen på en storstue for kunst- og kultur på Nesodden er kommunes akilleshæl. Som mange vil vite er det stor tetthet av profesjonelle utøvere innen kunst og kultur blant innbyggerne på Nesodden, størst i landet faktisk. Men de har i liten grad et sted å vise billedkunst, holde konserter etc. For å sitere lederen i Nesodden jazzforum, så er Nesodden er kulturelt u-land: en storprodusent av kunst og kultur som blir eksportert til Oslo og Norge for øvrig for visning.

Når kulturbygget på Tangenten en dag åpner kommer det til å bli et enormt løft for befolkningen. Men dessverre ser det ut til at vi må ha et tiårs perspektiv og vel så det, før dette skjer. Men Nesodden kommune har simpelthen ikke råd til å la kulturen banke på dører til grendehus og kafeer i enda et tiår.

Nesodden kulturarena

Derfor har Nesoddparken satt spaden i jorden, og planlegger en kulturhall ved Nesoddparkens eksisterende bygning. Første trinn er et midlertidig bygg på oppunder 200 m² som skal fungere som en prøveklut; det er en kjensgjerning at Nesoddparken ligger noe unna sentrum på Nesodden, og vi vurderer det som klokt å først undersøke publikumsoppslutning og ulike driftsmodeller, dette til en lav økonomisk risiko. Dette bygget skal huse utstillinger, kurs, konserter og andre kunstneriske uttrykksformer, i all hovedsak hentet fra det lokale og nasjonale profesjonelle kunstfeltet.

Trinn to er en utvidelse av eksisterende bygning som skal romme scene, sal, visningsrom og øvingsrom. Dette er planlagt igangsatt noe lengre frem i tid, og er avhengig av status på gjennomføring av det midlertidige trinn en, finansiering, politisk oppslutning; samt det store spørsmålet; Når og om vi får et kulturhus på Tangenten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags