– Mer spesialbehandling av Tjersland når det gjelder Signalen

SIGNALEN: Slik så det ut i 2016. Nå diskuterer politikerne hva som bør skje fremover med plassen.

SIGNALEN: Slik så det ut i 2016. Nå diskuterer politikerne hva som bør skje fremover med plassen.

Av
DEL

LeserbrevDet var stort leven rundt riving av Signalen og «anbudsrunden» som ble laget slik at bare en tilbyder stod igjen. Opplegget ble sterkt kritisert for å favorisere den foretrukne aktøren og være et opplegg som de facto forhindret konkurranse. Nå kaster også Tjersland kortene og skriver at han ikke klarer å skaffe kapital nok for å bygge noe som skal forrente seg på de 3,5 årene som står igjen av femårskontrakten.

Da er det naturlig å gå tilbake til start og utlyse stedet på langtidskontrakt hvor mange aktører kan delta og vi kan få en realistisk kontrakt på grunnlag av reell konkurranse.

Saken kom opp i formannskapsmøte 29/8 under eventuelt, uten sakspapirer. Flertallet (AP, H og V) ville heller gå enda lenger i å gi særfordeler til den utvalgte. De valgte å forlenge kontraktsiden med Tjersland med inntil 2 år.

Rødt anket vedtaket inn for kommunestyret. Ordfører Wickholm valgte da å bruke hasteparagrafen slik at lovnaden kunne gis uten kommunestyrebehandling.

Spørsmålet som ble stilt for et og et halvt år siden om hvordan Tjersland kunne planlegge langsiktig på tross av en femårsavtale ble ikke besvart. Spørsmålet blir enda mer aktuelt nå: Er noe avtalt «på bakrommet»?

Alle Nesoddens innbyggere fortjener å få vite hvorfor stedet fortsatt ligger brakk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags