Nesodden i toppsjiktet innen grunnskole

Av

Nesodden fortsetter å klatre på kommunebarometerets grunnskolemåling. Av 422 kommuner er Nesodden nå rangert på 11. plass. Nesodden leverer altså blant de beste skoleresultatene i landet ifølge kommunal rapport sin sammenligning av landets kommuner.

DEL

MeningerNesodden fortsetter å klatre på kommunebarometerets grunnskolemåling. Av 422 kommuner er Nesodden nå rangert på 11. plass. Nesodden leverer altså blant de beste skoleresultatene i landet ifølge kommunal rapport sin sammenligning av landets kommuner.

Kommunebarometeret er Norges mest omfattende sjekk av Kommune-Norge og en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune presterer, målt mot resten av Kommune-Norge.

Gode skoletjenester

Tallene i kommunebarometeret er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, supplert med andre kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Kommunebarometeret er et øyeblikksbilde av 2019, og viser at det gjøres åpenbart meget godt arbeid innen skolesektoren.

Nesoddskolen leverer gode skoletjenester til elevene, og et godt og inkluderende skolemiljø er en uvurderlig forutsetning for læring.

Nesoddskolen scorer blant de aller beste skolekommunene i landet og har gjort dette i flere år. Elevene trives i hovedsak godt og de får god støtte av lærerne. Kommunens økonomiske ressursbruk ligger også litt over gjennomsnittet i Akershus.

Vi gleder oss over at den nye miljøarbeiderfunksjonen fungerer så bra og at kommunedirektøren har videreført denne funksjonen i et ellers trangt budsjett.

Samarbeidet med foresatte er viktig for å lykkes i læringsmiljøarbeidet og jeg tror det kan være mer å hente i systematisk og god dialog mellom skole og hjem.

Derfor har Arbeiderpartiet foreslått å forbedre og utvide samarbeidet om læringsmiljø. Nesoddforeldrene har verdifulle ressurser som kan bidra inn i skolen.

Fornøyd, men ikke i mål

Selv om Nesodden produsere gode skoleresultater, viser skoleeiermeldingen at det er relativt stor variasjon mellom skolene i Nesodden kommune. Disse forskjellene må vi analysere nærmere og jobbe systematisk med å jevne ut.

Arbeiderpartiet gleder oss over gode tilbakemeldinger på den nye miljøarbeiderstillingen, og at kommunedirektøren har lyttet til våre innspill om å videreføre denne funksjonen i et ellers trangt budsjett. Et godt læringsmiljø er helt grunnleggende og en slik funksjon bidrar til å øke elevenes trivsel og læringsutbytte ytterligere.

Nesoddskolen har tydelige ambisjoner og jobber nå systematisk med å utvikle en felles retning for grunnskolene i kommunen.

Et godt læringsmiljø er noe elever, foreldre, lærere, skolemyndigheter og politikere skaper sammen. Jeg vil berømme de flinke skolene som har klart å etablere så god kultur for læring.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags