Nesoddens framtid

Av
DEL

InnsendtNettopp nå er Nesodden på sitt vakreste. Sola skinner, vannet er varmt og langs hele den lange kysten vår koser barnefamilier og andre seg. Det yrer på samtlige strender i kommunen. På en dag som dette er det ikke vanskelig å si at vi lever i et paradis.

På en dag som dette er det heller ikke så lett å sette seg inn og skrive leserinnlegg til Amta, men jeg synes at Beboeraksjonen på Nesodden ved Ruby Wikstrøm, Vigdis Lahaug og Catrin Hagén Sønsterud fortjener et svar på sitt innlegg i Amta. Beboeraksjonen har fått over 1200 medlemmer i sin Facebook-gruppe og det er absolutt grunn til å lytte til det de sier. Jeg har full sympati med Beboeraksjonen, og synes det aller viktigste en kommune kan ønske seg er aktive samfunnsborgere og deltagere både i politiske prosesser og i ivaretagelse av fellesskapet. Nettopp derfor bestemte jeg meg for å bli politiker i Nesodden kommune.

Etter mange år i nasjonale og internasjonale organisasjoner har jeg de siste årene deltatt aktiv i lokale initiativ, først og fremst i Oksval vel (hvor jeg bor), men også i Nesoddparken og i Steinerskolen. Dette har gjort at jeg så behovet for også å engasjere meg i lokalpolitikken gjennom Arbeiderpartiet. Det er igjen tvil om at politikk er makt, og det er i de politiske prosesser og beslutninger at de vesentlige sakene i kommunen bestemmes, som for eksempel miljøtiltak, helse, skole og barnehage, boligutbygging, næringsetablering, kommunikasjon og infrastruktur.

Gjennom 20 år har jeg sett et voksende behov for flere mindre boliger/leiligheter til spesielt unge og eldre (Nesodden har skandaløst få leiligheter), flere arbeidsplasser (det er god grønn politikk at bolig og arbeid ligger nær hverandre) og ikke minst ett offentlig bad, en skikkelig flerbrukshall og et kulturhus.

Jeg vet ikke om det finnes en eneste annen kommune i dette landet med ca. 20 000 innbyggere som verken har kulturhus, svømmeanlegg for folk flest eller flerbrukshall. Vi kaller oss en kulturkommune, men vi har kun små tilbud til kunst og kultur. Skoklefallsalen på Steinerskolen er det vi kan vise til av arenaer. Vi har også svømmehall på Myklerud og Alværn og idrettshall på Bakkeløkka og Bjørnemyr, men de dekker ikke behovet.

Flere boliger og arbeidsplasser gir også flere skatteinntekter som vi kan bruke til felles goder. Derfor vil kommunens behov for flere boliger og arbeidsplasser også gavne fellesskapet.
Alle på Nesodden er klar over at vi rent økonomisk sett er en ganske fattig kommune. Vi kan ikke som Bærum, eller som en hvilken som helst vannkraftkommune i landet, bygge akkurat det vi vil. Vi må gjøre det planmessig og smart, vi må gjøre det energieffektivt og grønt, vi må tenke helhetlig og kostnadseffektivt.

Derfor kan jeg skrive under på alle punktene som Beboeraksjonen fremhever i sitt innlegg i Amta, og alle de samme punktene vil dere finne igjen i partiprogrammet til Nesodden Arbeiderparti. Det vet jeg fordi jeg har vært med å lage det.

Likevel vil jeg motsi dere på to punkter. For det første er det ikke alltid slik at rehabilitering er den beste løsningen. Rehabilitering av store gamle bygg kan både bli dårligere og dyrere enn å bygge nytt. For det første på grunn av gamle miljøfiendtlige materialer, for det andre elendige romløsninger (for eksempel i skolebygg) og for de tredje fordi vi ikke får løsninger slik som vi vil ha det i vår tid. To skolebygg står for fall i kommunen vår og burde kanskje vært gjort noe med for lenge siden, men la oss i hvert fall gjøre noe i neste periode. Dette gjelder både Alværn ungdomsskole og Nesoddtangen barneskole. Derfor har kommunestyret nå bedt om en utredning for å finne gode løsninger på nettopp nybygg versus rehabilitering. Dette skal vi sammen diskutere og løse i neste periode.

For det andre er det ikke den nye kommuneplanen som er problemet. Den er ikke engang operativ. All den boligbyggingen dere klager over, er vedtatt innenfor den gamle kommuneplanen. All utbygging som skal skje de nærmeste årene er vedtatt for flere år siden med den gamle kommuneplanen. Den gamle planen er da også en plan som har gitt kommunen for liten anledning til å styre. Den nye legger opp til at kommunen skal ha langt større innvirkning på det som skjer og at vi som politikere skal ha en bedre styring. For eksempel ved å ta mer vare på grønne lunger. Derfor ønsker også Arbeiderpartiet at kommunen skal ta langt større grep om boligutbyggingen, slik at den blir slik fellesskapet ønsker.
Den nye kommuneplanen er imidlertid ikke feilfri, til det legger Fylkesmannen for sterke føringer, og dette kan sees på som en direkte trussel mot lokaldemokratiet. Dette må vi som lokalpolitikere kjempe med og imot. Den kampen vil jeg være med på.

Jeg hadde i høst et fint møte med Velforbundet på Nesodden og de understreket hvor viktig det er at veilys er en oppgave for kommunen og fellesskapet. Nå er dette en del av Arbeiderpartiets program for neste periode. Jeg tar når som helst et møte med Beboeraksjonen for å diskutere utfordringer og framtidige løsninger, slik at vi er sikre på at vi i framtiden fortsetter å bli boende i det paradis Nesodden i dag er.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags