Noen skritt til mot et grønnere og mer klimavennlig Nesodden

Av
DEL

LeserbrevI budsjettet for Nesodden, som vi vedtar i disse dager, er det meste bundet opp for å ivareta tjenester innen helse, skole og omsorg eller annet som er nødvendig for å ivareta et mangfoldig velferdssamfunn. Siden mange er mer opptatt av skattekutt blir det dessverre stadig mindre til mye av dette, noe som er fortvilende.

Det har likevel i året som har gått blitt tydeligere enn noen gang at klimaendringene er i full gang, og ikke lenger noe fremtidig og hypotetisk. Det begynner dermed å bli åpenbart at klima- og miljøspørsmål ikke er en sær- eller sektorinteresse, men at dette handler om å ta vare på neste generasjons mulighet for trygghet og velferd. FNs mål om å begrense temperaturstigningen til halvannen grad fremstår mest som et teoretisk håp, da verdenssamfunnet med dagens politikk snarere beveger seg i retning av det dobbelte, noe som er et alvorlig angrep på velferdsstatens fremtid.

Som kommune må vi derfor bidra med vår rimelige andel av klimakutt, ikke minst for å inspirere andre aktører. Norge har ingen mulighet til å nå klimamålene uten at kommuner, næringsliv og andre aktører gjør sitt. Bidrar vi til dette øker vi sjansen for at Nesodden og verden for øvrig vil unngå de mest dramatiske scenarioene. Så må vi uansett sørge for at vi er bedre rustet til å takle klimaendringer som uansett kommer. For selv med kutt vil vi oppleve betydelig mer ekstremvær i årene fremover, med stormer, flom, havstigning, tørke og annet. Dette kan også være en trussel mot kritisk infrastruktur.

Dermed er det bra at budsjettet inneholder noe større satsing og forbedringer blant annet av vann-nettet, selv om behovet fortsatt er større enn det som kommer på plass de nærmeste årene. Det vil også bli en stor satsing fremover på å skifte ut veibelysningen med led, noe som vil innebære betydelig energisparing, og i lengden også økonomisk besparelse. Vi har også fått gjennom at det fra høsten skal ansettes en ny miljørådgiver, for å bidra til at Nesoddsamfunnet skal bli mer klimasmart. Det skal installeres energimålere i kommunale bygg, og den nye barnehagen skal bygges med høye klima- og miljøkrav. Forhåpentligvis vil det bli standard fremover.

Vi støtter også opp under Nesoddlivs arbeid med å utvikle bedre systemer for bærekraftig deling av ressurser – ikke minst gjennom «tingenes bibliotek» og andre ordninger. Det skal satses mer på kartlegging av Nesoddmarka, med sikte på at den kan få bedre vern. Vi vil også utrede mulighetene for en eventuell el-bygdesykkel på Nesodden!

Øyvind Solum

Kommunestyrerepresentant, Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags