«Om å skape før en bruker»

Av
DEL

LeserbrevDa jeg som ung AUFer fikk møte ledere i Arbeiderpartiet som var med på gjenoppbyggingen etter krigen fikk jeg klar beskjed hver gang vi prøvde oss med reformer som kostet penger. Tjen pengene først så kan vi snakke om det! Det er egentlig ikke så gal tenkning i dag heller til tross for oljeinntekter og kredittkort.

Når vi i Arbeiderpartiet på Nesodden skulle lage valgprogrammet for neste periode 2019-2023, så vi mange oppgaver som kunne trenge fornyelse og oppgradering for at de skulle svare til dagens forventninger. Kommunen lever av overføringer fra staten og gebyrer og avgifter som skal dekke spesifikke oppgaver, mange er lovpålagte og handlingsrommet er begrenset.

Det er tre måter kommunen kan påvirke dette handlingsrommet; arbeide smartere, bidra til større inntekter eller pålegge innbyggerne ekstra skatt. I vårt arbeide med programmet kom vi til at dette siste er litt for lettvint og vi var engstelige for å skape vanskeligheter for dem som sliter med å få endene til å møtes. Vi kan naturligvis låne penger til større til lønnsomme investeringer, men det skal betales tilbake med renter.

Vi ønsker oss mer fellesskapsløsninger, men de må også være smartere og ha innsparing- og innovasjonseffekt, men vi vil også bidra til at gammelt- og nytt næringsliv skal blomstre i vår kommune og på den måten sørge for større inntekter.

En forutsetning for at en kommune stadig skal bli bedre og løse oppgavene mest mulig effektivt er å satse på de ansatte, heltidsansatte engasjerte kompetente ansatte er grunnlaget, organiseringen og medvirkning er verktøyet.

Grunnlaget for å få til en positiv næringsutvikling er det næringslivet vi har og det potensial det har for utvikling, men det må kartlegges og stimuleres gjennom tilrettelegging og oppfølging. Vi har snart lagt bak oss en stor diskusjon om rullering av kommuneplanen, den må etterfølges av en plan for hvordan vi skal få ny lønnsom næringsvirksomhet til halvøya og hva slags virksomhet vi kan legge til rette for. Men ingen kommer hit og banker på for å etablere seg. Kommunen må promotere seg som en attraktiv kommune og legge forholdene til rette for virksomheter vi ønsker skal etablere seg her. Vi ser hvor flinke flere av nabokommunene er, men de har sine fortrinn med store sentra, togstasjoner og hovedveier. Vi må finne frem våre fortrinn.

I programmet vårt har vi pekt på muligheter og løsninger, men skal vi få til en utvikling hvor vi får langt flere lønnsomme virksomheter og arbeidsplasser til Nesodden må befolkningen ville det! Kommunen må prioritere det og det må bli like viktig som andre kommunale oppgaver. Større inntekter = mer velferd.

Balstad Jan Kr

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags