Om ulvebestand og kulerammer

Av
DEL

LeserbrevI et innlegg nylig fortalte jeg at jeg har fremmet et forslag til kommunestyret om at Nesodden skal si nei til jakt på fredet rovvilt i kommunes egne skoger. Selv om ulv er fredet så har flere flokker blitt skutt i ulvesonen, som går fra vår del av Akershus, via Østfold og gjennom en stor del av Hedmark. Så er det i høyden en sjelden streifer som er innom Nesoddlandet. Til gjengjeld kommer gaupe noe oftere, noe mange setter pris på. Nå er det ikke registrert en eneste ynglende gaupefamilie i Akershus eller Østfold, noe som er bekymringsverdig. Det er noen gaupefamilier i grensetraktene mot Sverige, og noen herfra kan sporadisk vandre til oss. Senterpartiet ønsker også mer jakt på ørn. Vi tror de fleste her omkring er enige om at den ørnen som finnes i våre trakter skal tas vare på.

På kommunestyremøte denne uken skulle forslaget blitt behandlet, men tidshensyn gjorde at det ble utsatt. Signalene fra andre kommunestyrerepresentanter gjør at jeg har godt håp om at forslaget blir vedtatt.

I et innlegg harselerer Knoff fra Sp i Trysil over «Solums kuleramme». Han tror at jeg ikke er kjent med Rovdatas tall angående ulvebestanden, eventuelt at jeg bevisst ser bort fra offisielle tall, når jeg i innlegget skriver at det er «rundt 50 dyr pluss noen titalls i grenserevirene». Han spør: «Jeg stiller derfor spørsmålet, er denne uttalelsen fra Solum som KS-representant, eller er det i kraft av Solums ledervervet i rovviltnemnda? Anerkjenner Øyvind Solum det norske instituttet for rovviltregistrering (..), eller er disse tallene noe Solum selv har brukt sin kuleramme på? Som leder i rovviltnemnda bør Solum komme med riktige tall. Solum, gå gjerne inn på Rovdata.no, så kan det hende du blir oppdatert.»

Det stemmer at jeg er leder i rovviltnemnda for Oslo, Akershus og Østfold. I innlegget ser man likevel at det er som kommunestyrerepresentant for Nesodden jeg tar opp dette.

Når det gjelder tall så er jeg selvfølgelig kjent med Rovdatas tall, og har forståelse for at de kan være vanskelig å forstå for folk som ikke har satt seg ordentlig inn i problematikken. Rovdata regner i sine tall med all registrert ulv i perioden, inkludert de som er skutt gjennom jakt eller som er døde av andre grunner. Mellom 1.10.18 og 20.03 19 ble det dokumentert totalt 99–102 ulver i Norge eller på begge sider av grensen mot Sverige. Men så forteller de at av dette så er 17 for lengst dokumentert døde, slik at det gjenstår 82–85 ulv – og at det av disse bare er 48–50 ulv som har helnorsk tilhold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags