Plan eller impuls - hvordan styres Nesodden?

Av
DEL

LeserbrevMin første impuls var, nei, dette kan ikke være sant. Det kan ikke være sant at ordfører og varaordfører gjennom et «benkeforslag» får formannskapets flertall til å legge så sterke og kortsiktige føringer for videre bruk av indrefileten, Tangen brygge.

Så var det altså sant. Uten å være nevnt i møteinnkallingen, uten å bli satt på dagsorden og uten saksdokumenter, får altså parhestene ordfører og varaordfører gjennom et vedtak som både utelater folkelig deltakelse og kommunestyret som øverste, folkevalgte organ. Det er faktisk sant at det skal utlyses en arkitekt/skissekonkurranse hvor føringene er at det skal kunne bygges på gamlebrygga og et betongdekke over parkeringsplassen, for næring. Selv om administrasjonen er bedt om å utforme utlysningstekst og fremme sak for formannskapet, er formannskapets føringer sterke. Som om ikke dette er nok, klarte også formannskapet å fatte vedtak om at resultatet av prosessen, etter ny behandling i formannskapet, skal overføres til Tangenten eiendom A/S.  Opprettelse av det heleide kommunale eiendomsselskapet ble visstnok vedtatt i samme møte og er altså ikke på plass.

Bruken av Tangen brygge og området rundt skapte hard debatt for nærmere 20 år. De fleste er nok enige om at dette flotte området må gi noe mer til fellesskapet enn terminal og parkering. Samtidig må vi ikke glemme at selv med en raskt voksende befolkning på Nesodden, har vi foreløbig ingen alternativer til å avvikle trafikken over Tangen brygge. 

Det vil være verre å privatisere de små områdene på Tangen brygge enn å bruke enda lenger tid på å finne ut hvordan en helhetlig plan for et større område kan se ut. Gamlebrygga bør i framtiden være åpen for allmenheten, til å kunne fiske og nyte utsikt og solnedgang. Nedbygging, selv til viktige formål, kan ikke prioriteres akkurat der. Det får være nok at det ikke i sin tid ble fulgt opp å sikre den flotte utsikten fra  Varden. En blokk over parkeringsplassen vil ødelegge det spektakulære utsynet som møter oss enten vi kommer til eller reiser fra Nesodden. Knausen med klokketårnet og som et viktig sted  for trekkfuglene, velger jeg å tro at ingen har tenkt å røre. 

Saken om Signalen er desverre  ikke egnet til å ha stor tillit til politisk håndtering av utleie og konkurranseutsetting. Jeg vil heller ikke tro at eksperimentet med offentlig-privat samarbeid, Fjellstrand omsorgsboliger, frister til gjentakelse.

Vi vil gjerne ha badeanlegg, flerbrukslokaler for religiøse og livssynsnøytrale formål, kunst og kultur, gjerne hotellfasiliteter og gjerne nær brygga. Kontorlokaler må ikke ligge der. Nesodden kommune har dessuten akkurat støttet opprettelse av et kreativt kontorfellesskap på Fjellstrand. 

Istedenfor for å kaste ut ideer om store og mindre store, prosjekter, anbefaler jeg parhestene ordfører og varaordfører, å reflektere litt rundt hva Nesoddens befolkning ønsker seg, først. Innspillene til kommuneplanen ga mange signaler om dette. Jeg vil bare minne om et viktig område for innbyggerne, vei og veilys. Heldigvis ser det ut som om kommunen har gitt opp å tvinge ansvaret for veilys langs private veier over på beboerne. Men en stor andel av Nesoddens innbyggere må selv organisere og betale for vedlikehold og brøyting av såkalte private veier. Dette gjelder selv i nyutviklede områder og ordningen har også blitt mer kostbar enn da kommunen driftet disse veiene.

Det er ofte klokt å kunne snu. I saken om Tangen brygge virker det som om dette bør gjøres. Området er for viktig til å velge kortsiktige, private løsninger, uten demokratiske prosesser.

Karin Moe Røisland

Fjellstrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags