Senterpartiet ønsker å bevare Nesoddens egenart

Paul B.Simmons 1.kandidat Senterpartiet

Paul B.Simmons 1.kandidat Senterpartiet Foto:

Av
DEL

LeserbrevKommunevalget nærmer seg og partiene som stiller liste på halvøya har alle tilsynelatende gode intensjoner for vår kommune. Arbeiderpartiet tar en skarp venstre og går til valg med SV og MDG.
Høyre og Frp vet vi hva vil. Som Venstre og KrF har vi i Senterpartiet på Nesodden har valgt å stå på egne bein og velge samarbeid med alle gode krefter om vi blir valgt inn i kommunestyret de neste fire årene.

Nasjonalt kan Senterpartiet vise til stor framgang i det siste, vår visjon om gode tjenester nær folk er noe folk kan kjenne på kroppen etter hvert som de i økende tempo forsvinner eller sentraliseres. Vi vil beholde det som fungerer. Senterpartiet vil gi større ansvar og redusere byråkratiet blant de ansatte og til brukernes beste.

Selvfølgelig skal kvaliteten på offentlige tjenester være likeverdig uavhengig av hvor folk bor i dette landet!
Nærhet til og et likeverdig godt offentlig tjenestetilbud, lokal legevakt, livskraftig næringsliv uten næringsskatt og dedikerte politiressurser med lokalkunnskap som bidrar til trygghet og livskvalitet for befolkningen på Nesodden.
Senterpartiet sier klart nei til sentraliseringen som brer om seg på alle områder, vi tror nærhet er bra, derfor vil vi reversere Viken og beholde Akershus fylke og vi garanterer at vi vil arbeide for at Nesodden kommune består som selvstendig kommune de neste fire årene.

Vi skal jobbe med et løft i kollektivtransporten, fortsette det gode arbeide med ferdselsårer på land, se på bygging/utbedring av hovedinnfartsåre til halvøya med nye briller og være en ivrig pådriver for rask utbygging av trygge gang og sykkelveier som binder våre grender sammen.
Senterpartiet ønsker seg på sikt en hurtigbåtforbindelse til Oslo fra Fagerstrand, i mellomtiden snakker vi om tiltak som forkorter jobbreiser mot brygga med ekspressbusser til og fra Fagerstrand i rushtidene.

Nesodden er en god miljøkommune og vi skal bli bedre, alle framtidige offentlige bygg vurderes oppført i massivt tre, vi støtter Stortingets visjon om 0-utslipp fra alle offentlige transportmidler innen 2025, og vil stå på for flere hurtigladere til elbil på innfartsparkering og offentlige parkeringsplasser i vår kommune.
Vurdere ukentlig rotasjon i avfallshentingen under sommerhalvåret som nå er hver 14. dag.
Senterpartiet vil ha styrket jordvern for å sikre trygg kortreist mat, fortsatt ha aktiv lokal skogdrift, vi vet skogen og kulturlandskapet er vårt største og viktigste bidrag til opptak av CO₂, Naturen på Nesodden vet vi er en viktig kilde til livsutfoldelse og glede for svært mange av våre innbyggere.
Vi vil sikre forutsigbar støtte til idretten, kulturlivet, frivillige lag og foreninger som utfyller kommunen i sitt arbeid for et meningsfylt godt liv for alle.

Senterpartiet vil inn i kommunestyret for å garantere at ingen barneskoler eller svømmehaller på Nesodden blir lagt ned, på ungdomsskoletrinnet står vi foran store utfordringer og mener kommunen må revurdere skolestrukturen for Tangen, Skoklefall og Alvern.
Senterpartiet vil legge til grunn nærhetsprinsippet også for barnehager, være seg private eller kommunale, at barn, elever, ansatte og foreldre skal blir hørt. Vi vil garantere alle en trygg skolevei.

Kommunens arealplan ble vedtatt i juni, og som vi leser den ligger det an til en voldsom vekst i utbyggingstakten, noe som utvilsomt vil endre Nesodden for alltid. Med allerede knappe vannressurser og begrenset infrastruktur, skole, barnehageplasser og mer, mener vi at bremsene må på.

Nesodden kommune er den kommunen på Østlandet med minst areal pr. innbygger, noe som setter skogen, kystlinja og kulturlandskapet på halvøya vår under press.

Senterpartiet ønsker vekst og folk må få bo der de ønsker, men kommunen må håndheve rekkefølgebestemmelser strengt, ta større hensyn til miljø og naturvern samt spre utbyggingen utover i kommunen med boliger som dekker behov.
Vi skal høre på innbyggerne før vi hører utbyggerne.

«Senterpartiet vil bevare Nesoddens unike egenart» med sentra på Tangen og Fagerstrand samt harmoniske levende grender imellom. Vi vil utvikle Nesodden til et enda bedre sted å bo, hele Nesodden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags