Sparer bærebjelken i rusarbeidet blant ungdom på Nesodden

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevKriminalitetsforebygging handler om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte. Dette innebærer blant annet å analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår for å fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt. På den måten blir det mulig å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet og samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Nesodden kommune er organisert etter SLT - modellen, der kommunen og politiet samarbeider for å:

 Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år.

 Redusere antall innbrakte mindreårige p.g.a. rus.

 Redusere voldsepisoder blant ungdom.

 Redusere saker til barnevernet med forebygging.

 Veilede foresatte

se: https://www.nesodden.kommune.no/barn – og – unge/barn – unge – og - familie/kriminalitetsforebygging/

Bl.a. Dette står det i planen for et godt oppvektsmiljø i som kommunestyret vedtok 7/12.

14/12 skal kommunestyret ta stilling til budsjettforslaget fra H, AP og MDG om å spare inn stillingen som SLT-koordinator.

Arbeidet består bl.a. av å samordne arbeidet til politi, foreldre, skole, barnevern osv slik at det blir effektive nettverk rundt utsatt ungdom.

Kompetansesenteret for kriminaltetsforebygging (statlig organ) uttaler:

«Kvaliteten på det lokale arbeidet henger i stor grad sammen med koordinatorfunksjonen.»

Kommunen kan ikke påregne statlige midler uten denne funksjonen.

Her vil altså AP, H og MDG «spare» ved å ta bærebjelken ut av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom.

Vi utfordrer flertallet til å snu i denne saken. Å slippe taket her vil ha dramatiske sosiale følger for ungdommer. Vi håper forslaget skyldes manglende kunnskap om arbeidet.

Geir Christensen

Følg på: roedt.blogspot.no/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags