Van(n)styre på Nesodden

TØRT: Vanningsforbud og lite nedbør i sommer har ført til at flere gressplener på Nesodden sliter litt ekstra denne tiden.

TØRT: Vanningsforbud og lite nedbør i sommer har ført til at flere gressplener på Nesodden sliter litt ekstra denne tiden.

Av

«Hva ville du ha satt fokus på hvis du hadde vært Amta-redaktør for en dag?» er et av standard-spørsmålene avisen stiller et intervjuobjekt hver dag. Mandag 6. juli svarte vedkommende: «Jeg ville fokusert på å få frem sannheten om ting.»

DEL

MeningerTirsdag, dagen etter, forteller avisen at Nesodden kommune har vanningsrestriksjoner.  Årsaken er naturens luner: Varme, tørke, lav grunnvannsstand (i Sør-Norge).  Oppslaget er en tilnærmet ren avskrift av kommunens egne nettsider!  Det er ingen journalistisk bearbeiding av stoffet.  Det stilles ikke et eneste kritisk spørsmål.  All bruk av hageslange er forbudt på Nesodden, den skal være «frakoblet», og det vil bli avviklet kontroller.

Jeg kikket litt på nettsidene til våre nabokommuner, hvor varmen og tørken nok er den samme.  I faktaboksen kan du se hva jeg fant.  Ingen kommuner er så restriktive som Nesodden.  Poenget er følgende: Det er ikke noe særskilt med varmen, tørken og grunnvannstanden på Nesodden.  Hva er da årsaken til at Nesodden, som eneste kommune, ikke kan levere vann?

Fakta

Nesodden: All bruk av hageslange forbudt uansett formål.  Slange skal være frakoblet utekran.

Frogn: Vanning tillatt én dag i uken (datovanning).

Oppegård: Det er ingen restriksjoner for hagevanning.

Ås: Det er ingen restriksjoner for hagevanning.

Vestby: Hagevanning forbudt fra 27. Juni. Vask av hus, bilvask, tillatt.

Ski: Følger Oslo, som har tidsbegrenset vanning annenhver dag (datovanning) så lenge Oslo har problemer med leveranser av CO2.

Enebakk: Datovanning (annenhver dag).

På den andre siden av fjorden:

Asker: Datovanning (annenhver dag)

Bærum: Datovanning (annenhver dag)

I Nesoddens «Hovedplan – Drikkevann og vannmiljø (2009)» heter det (side 8):

Drikkevann fra Bærum kan overføres via sjøledning til Nesodden. Kapasiteten kan økes til å dekke nesten hele vannforbruket i Blekslis forsyningsområde ved å gjennomføre enkelte tiltak i overføringssystemet. Beredskapssituasjonen vurderes i dag å være tilfredsstillende.

Og graver vi litt ned i kommunens nettsider finner vi at:

Det er standard prosedyre at det gis vanningsrestriksjoner [les: …forbud] om sommeren pga. kapasiteten på nettet.

Jeg har noen forslag til Amta til spørsmål man kan stille kommunen:

— Er det som står i hovedplanen om tilfredsstillende beredskapssituasjon riktig?

  Hvis «ja»:

— Hva er da grunnen til at kommunen ikke kan levere vann nok?

— Synes man der er greit at kommunens innbyggere ikke kan vanne hagene sine?

— Har kommunen ambisjoner om å gjøre noe med dette?

  Hvis «nei»:

— Hva vil man gjøre med dette?

— Kommunen har (i mange ti-år) hatt «standard prosedyre» med vanningsforbud, selv på de mest regntunge sommere.  Er det noe arbeide i gang for å gjøre noe med dette?

  Hvis «ja»:

— Det har vi ikke hørt om før, hva gjøres konkret?  Når kan vi vente bedringer?

  Hvis «nei»:

— Hvorfor ikke?

Hvis teknisk begrunnelse: Hvorfor klarer andre kommuner det, men ikke Nesodden?

Hvis økonomisk begrunnelse: Er ikke vannmålere installert, og skal ikke dette regnskapet gå i balanse med utgiftene?

— Har kommunen benyttet sjøledningen for å tilføre drikkevann fra Bærum?

  Hvis «nei»:

— Hvis man gjorde det, ville man da kunne innføre f.eks. datovanning?

— Betyr det at Bleklitjern med vitende og vilje tappes helt ned?  Hva skjer når det blir situasjonen?

— «Standard prosedyre» med vanningsforbud begrunnes med ledningsnettet.  Men hvorfor kan man ikke da tillate hagevanning på de av døgnets timer når vannforbruket er lavt?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags