Her mener Frogn Næringsråd at et fremtidig hotell i Drøbak bør ligge

Av
DEL

LeserbrevFrogn kommune har definert området, «Turisme, kultur- og besøksrettet-næring» som sentralt i kommunens strategiske næringsplan. Frogn Næringsråd har blant annet som oppgave å påvirke kommunens tilretteleggelse for god næringslivspolitikk og har deltatt under arbeidet med kommunens strategiske næringsplan. Frogn Næringsråd arbeider fremtidsrettet og har sett på muligheter for fremtidig økning av hotelltilbud i kommunen.

Med bakgrunn i at arealene i tilknytning til Gamle Drøbak i stadig utstrekning bebygges for boligformål har Frogn Næringsråd sett på gjenværende attraktive arealer for fremtidig beliggenhet for hotell.

Frogn Næringsråd har vurdert eiendommene Grande, området ved Husvikholmen, rådhuset, Drøbak gamle fødestue, Brunskogen og Skiphelle som mulig beliggenhet for fremtidig hotell.

Frogn Næringsråd ber Frogn kommune om å fastlegge adresse Skiphelleveien 17, med tilhørende områder (Tidligere Drøbak Fjordhotell, tidligere, Postfunksjonærenes Feriehjem) samt Storgata 32 – og Storgata 36 – Reenskaug Hotell i kommuneplan og reguleringsplan som definert område for hotell.

Bakgrunn for næringsrådets definering av område for hotell er byens behov for et sentrumshotell. Historikk, beliggenhet og egnethet tilsier at adressen, Storgata 32, fastslås som område for hotell i Gamle Drøbak.

Med sin beliggenhet, friområde og badeplass, vil Skiphelle strekke Drøbak sentrum attraktivt sydover. Med god planlegging vil Skiphelle kunne besøkes ved utbygging av gangvei fra Drøbak sentrum, bilvei fra Odalen og via sjøveien ved reetablering av dampskipsbrygge.

Postkom – eieren av Drøbak Fjordhotell, søkte i 2009 om tillatelse til riving av eksisterende bygningsmasse og etablering av et nybygg på 15.000 m² med 580 senger, bad, spa og konferanseavdeling. I plan lå også 17 hytter og en småbåthavn for opptil 50 båter.

Grunnet manglende avklaring fra Frogn kommune med hensyn til ny veiforbindelse ble Drøbak Fjordhotell og nevnte prosjekt nedlagt i 31.10 2011.

Frogn Kommunes rekkefølgesbestemmelsene medfører i situasjoner at prosjekterte utbygginger utsettes. Postkom avventer på sin side kommunens veiløsning til eiendommen. Eiendommen med tilhørende hytter er nå uten aktivitet og i forfall.

FNR oppfordrer Frogn kommune til å etablere tverrvei fra Odalen til Skiphelle. En betalingsnøkkel med sikte på anleggsbidrag fra private investorer bør etableres slik at etablert infrastruktur på sikt finansieres i samarbeid mellom Frogn kommune og privat næringsliv.

Frogn Næringsråd ved styret

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags