Regjeringen har valgt tunnel under Oslofjorden og vektlegger fjordens betydning for friluftsliv

Av
DEL

LESERBREVRegjeringen har i disse dager lagt frem ny handlingsplan for friluftsliv. I planen vektlegges Oslofjordens betydning og en samlet plan for fjorden bebudes. utsnitt fra planen:

3.2 Nærmiljøet, byer og tettsteder

´´ Følge opp Stortingets vedtak om en helhetlig plan for Oslofjorden, med mål om

at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme

friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

To millioner mennesker bruker eller bor i nærheten av Oslofjorden, og

den er dermed et viktig rekreasjonsområde for en stor andel av Norges

befolkning.
 

Dette viser at regjeringen har tatt inn over seg hvilket verdifullt natur og friluftsområde Oslofjorden og områdene langs fjorden er. Det er da gledelig og logisk at beslutningen ble å fortsatt krysse Oslofjorden med biltrafikk i tunnel under fjorden fremfor å fortsette utredningen av motorvei gjennom Frognmarka og bro over nordre Håøya. Oslo kommune legger nå også planer for større bruk av nordre Håøya igjen. Vi får beholde et unikt naturområde uten store inngrep og støy. En viktig seier for natur, friluftsliv og fornuft.

Øystein Giertsen

Medlem av alliansen nei til bro over indre Oslofjord

Drøbak

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags