Gå til sidens hovedinnhold

To tunneler gir dobbel risiko og dobbelt så mange branner

Trond O. Røed

Leder Hurum FrP

Følg på: Facebook

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På kort tid har vi igjen hatt flere branner i Oslofjordtunnelen. Vårt innsatspersonell har igjen måtte utsette seg for høy grad av risiko, og bare dyktighet og en betydelig mengde flaks gjorde at det gikk bra denne gangen også. Beklagelig vis vil våre pendlere og næringsliv bli skadelidende i mange uker da tunnelen må stenges for lengre tids reparasjon.

Det vi trenger er en krysning av fjorden som gir trygghet for brukerne, både med hensyn på sikkerhet men også tilgjengelighet. Bygg bro nå.

Siden 2011 har vi hatt 11 branner og branntilløp. En ny tunnel vil ikke hindre nye branner. Faktisk vil den mere enn doble sannsynligheten for flere branner da årsdøgntrafikk er forventet å økes fra dagens nivå til mere enn det dobbelte. I tillegg vil det planlagte tunnelløp 2 bygges dypere for å unngå et område med løsmasser, som vil medføre en enda lengre bakke.

Sivilingeniør Ove Solheim som er tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen anbefaler bro i et nylig oppslag i RHA. Alternativt at det må bygges to nye tunneler som tillegg til eksisterende for å holde en forsvarlig sikkerhet. Redusert stigningsgrad vil også redusere varmgang i bremser og brann, men det fjerner ikke årsaken og når det brenner utsettes innsatspersonell i tunnelen fortsatt for like stor fare.

I tillegg vil kostnadsbilde ved å bygge to nye løp blir da nesten like dyrt som å bygg bro. Med å bygge to nye løp med 5% stigning vil det ta minst like lang tid som å bygge bro. Så hvorfor skulle vi ikke da gå inn for å bygge bro med en gang.

FrP har til nå stått alene i kampen for bro. At Regjeringen har anbefalt tunnel er som følge av forhandlinger mellom regjeringspartiene og deres to støttepartier. Dessverre har våre samarbeidspartier herunder også Venstre krevet ny tunnel, og Ap har også vært klar på at de ønsker tunnel. Når er nok, nok også for de andre partiene som skal behandle og vedta denne saken på Stortinget den 19 juni. Sett i lys av de siste hendelser må også de andre partiene se at det er nødvendig å revurdere denne NTP før beslutning. Beslutningen ligger i Stortinget og en bro er avhengig av at også andre partier vil støtte dette. 

Vi har en oppfordring til de andre partiene: - Snu i tide, det er ingen skam å snu. 

Det vi trenger den 19 juni er et vedtak som gir oss økt sikkerhet, høy grad av tilgjengelighet og en fremtidsrettet løsning. Vedta bro, og bygg den nå.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.