Investering i skolen på Nesodden

Av
DEL

LeserbrevSkolene på Nesodden har dyktige lærere som gir elevene et godt grunnlag for læring, men vi trenger flere voksne inn i skolen. Lærere får ofte for liten tid til å gi nok oppmerksomhet til hvert enkelt barn. Derfor la SV inn forslag om å tilsette miljøarbeidere inn i skolen som kan bistå lærere med å forebygge konflikter og løse opp i allerede oppståtte vanskelige situasjoner for barna. Mange skoler har ansatt miljøarbeidere og ser disse som en viktig ressurs. I vårt budsjettforlag for 2019 prioriterte vi midler til barn og unge uten å få det store gjennomslaget.

Ingen elever skal fratas sin spesialundervisning. Klasser skal ikke slås sammen for å spare penger. Det bør rapporteres fra hver enkelt skole som avvik når slikt skjer. Det skal settes inn vikarer ved skolene også ved korttidsfravær. Løsningen kan være å etablere en felles vikarpool for alle skolene i Nesodden kommune.

Vi ser også at våre ungdommer oftere tyr til rus sammenlignet med ungdom ellers i landet. Den siste undersøkelsen publisert fra Ungdata viser doblet forbruk av alkohol og cannabis i ungdomsskolen. Derfor har vi foreslått at det lages en ruspolitisk handlingsplan for ungdom og ny stilling for ruskonsulent.

Det er en dårlig idé med etablering av stor felles ungdomsskole. En slik skole kan fort forsterke problemer som allerede finnes. Den kan i verste fall operere som et slags miniuniversitet med felles forelesninger i den hensikt å spare penger. Ungdom i denne sårbare alderen er ikke alle modne for å bli møtt med slik undervisning. De trenger å bli sett, bygge selvtillit, lage gode sosiale relasjoner og bruke voksne som rollemodeller. Det gjøres best i en oversiktlig skolekultur.

Det er en god idé å arrangere en konferanse som omhandler fremtidens skole på Nesodden. Deltagere på denne bør være elever, lærere, foreldre, ansatte og skolepolitikere. Vi trenger mye penger for å drifte en god skole for alle, men det er vel anvendt penger når vi investerer i fremtiden. Innføring av eiendomsskatt på Nesodden kan gi oss de pengene vi trenger for å lage en enda bedre skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags