Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Men både det grønne skiftet, og alt annet vi gjør, må gjennomføres på en måte som tar vare på naturen. Tar vi ikke vare på naturen, klarer vi ikke å skape en grønn framtid for Norge.

Vi er nå i gang med en masseutryddelse av arter, den sjette i klodenes historie. Både globalt, men også her hjemme i Norge utrydder vi arter i et skremmende tempo. De siste 40 årene har halvparten av artene i verden forsvunnet, mellom 150 og 200 hver dag! Dette er svært alvorlig, og det er en utvikling som må snus.

Klimaendringene er en av de viktigste årsakene til tap av artsmangfold, fordi dyr og planter ikke klarer å tilpasse seg når klimaet endrer seg så raskt som det gjør i dag. Men å begrense klimaendringene vil ikke alene bevare naturmangfoldet. Derfor må vi tenke på både utslipp, arealbruk, ressursbruk og vern samtidig når vi utformer politikk.

Norsk natur har måttet lide i mange år, og nå er bare 11 % av arealet vårt villmark. Det er en av grunnene til at neste stortingsperiode må bli startskuddet for en helt ny naturvernpolitikk, hvor vi ikke lenger bare står med ryggen mot veggen og kjemper for arter som allerede er truet. Vi må restaurere leveområder og arter som er truet, men vi må også sørge for at nye arter ikke blir truet.

Denne nye naturvernpolitikken må ta tak i de helt grunnleggende trendene som ødelegger norsk natur. Tapet av villmark må stanses i neste stortingsperiode. MDG fremmet forslag om dette i Stortinget i inneværende periode, men dette ble nedstemt. Vi vil innføre en nærnaturlov for å bevare bymarker og viktige friluftsområder som brukes av mange mennesker. Og sist, men ikke minst, må vi stanse tapet av arter og starte restaurering av den truede naturen.

I politikken snakkes det mye om økonomisk balanse. Vi i Miljøpartiet De Grønne jobber for et samfunn som også er i økologisk balanse. Det er vårt ansvar å begrense skaden vi gjør på naturen rundt oss. Og det er vårt ansvar å sørge for at barna våre arver en like levende og mangfoldig klode som vi selv tok over.