Hvert andre år setter Drøbak studiescene opp lokalrevy. I så mange år har de gjort dette at det er blitt en tradisjon. Ifølge deres nettsider var første lokalrevy i Drøbak i 1950, og Einar Hansten var både instruktør og musikals leder. I alt har studiescenen gitt befolkningen 27 revyer gjennom 67 år. Det blir mange timer med frivillige arbeid. Også i år har rundt 35 stykker jobbet sent og tidlig for å ta vare på tradisjonen. For å glede, inspirere, irritere og helt sikkert imponere. Men uberørt er ikke et alternativ.

Samarbeidet mellom Amta og studiescenen har alltid vært godt, og tett. I alle år har lokalavisen vært en av kildene til tekst og innhold. Akkurat slik det skal være, mener vi. Det limet avisen ønsker å være er også skapt av aktører som studiescenen. Det du engasjerer deg i skal speiles i en lokalavis, og i en lokalrevy.

Mange ganger har vi blitt mer enn imponert over nivået på skuespillerne, og vi vet at det ikke er noe unntak i år. I år, som for to år siden er selvsagt ordfører Haktor Slåke sentral. Ikke bare er han ordfører, han har også etablert byens største rørleggerbedrift og senere begynt med eiendomsutvikling.

Manglende minibank i Drøbak sentrum er tydeligvis viktig for en del mennesker, i hvert fall hvis vi følger debatten på Facebook. Vi tror ikke nødvendigvis at flertallet av Frogns befolkning er engasjert i dette, men de som mener noe roper høyt. Og slik blir det selvsagt lokalrevy av. Så må vi ta for gitt at folk har selvironi nok til å le litt av seg selv.

Ifølge sikre kilder har Amta også en sentral rolle i årets revy. Det er godt at vi fortsatt er så viktige, for det er et stort kompliment å bli inkludert. Vi håper også avisens klare budskap til deg når fram: Støtt opp under alle de som har lagt sin sjel i denne forestillingen. Gå på revy, få deg en latter og spre budskapet videre. Og takk til alle som bidrar, det er uvurderlig for alle som bor i Frogn. Navnet på årets revy er «Ærre mulig?» - vi tror svaret på dette etter lørdagens premiere blir - Ja, det er mulig - å skape noe som rører så mye - hos så mange. Tvi, tvi!