Tunnel er ofte minste motstands vei

Av
DEL

LeserbrevPolitikere velger ofte minste motstands vei, for å unngå å bli upopulære så de taper det neste valget. Minste motstands vei er ofte en tunnel, og kryssingen av Oslofjorden ved Drøbak er eksempel på det. Den ble i bratteste laget, fordi den ble bygd med høytliggende åpning ved Måna, der tilførselsvei var planlagt og vedtatt for eventuell fjordbru nær Drøbak. Den tunnelåpningen var vel nødvendig, fordi planlegging av og saksbehandling for tilførselsvei til lavtliggende tunnelåpning (Ved Kykkelsrudveien nord for Dyrløkke, eller ved F.v. 152 nede i Trolldalen) ville blitt en langdryg prosess, som for ny Fv. 156 Bråtan-Tusse.

Oslofjordtunnelen ble bygd med tre kjørefelt i ett løp, fordi det med den trafikkprognosen og den renteprognosen som forelå var for vanskelig å finansiere to tunnelløp. Med større trafikk og lavere rente enn forutsatt, ble Oslofjordtunnelen nedbetalt noe raskere enn forventet. At innkrevingen av bompenger nå er avsluttet, viser vel at myndighetene ikke regner med stor investering i nytt tunnelløp (eller bru lengre nord) i nær framtid?

Det er lett å være etterpåklok og kritisere det som er gjort, som Gunnar Falch gjør. Mulig alternativ til nytt (bratt) tunnelløp langs det eksisterende, er relativt flat ny tunnel med to kjørefelt for tungtrafikken. Den må starte som fjelltunnel fra F.v. 152 nede i Trolldalen til byggegrop nede i strandkanten i Drøbak, og fortsette som senketunnel av betongseksjoner på/i fjordbunnen, ved Småskjær og til Slottet på vestsiden. Den tredje og siste delen blir da ny vei fra Slottet opp til Rv. 23 ved den vestre fjordtunnelåpningen.

Den ene av to hensikter med dette alternativet er å få noe flatere fjordtunnel for tungtrafikken. Den andre hensikten er å få mye kortere tunnel enn den eksisterende. Da vil anleggskostnaden antakelig reduseres, selv om senketunnel kan koste noe mer pr. meter enn fjelltunnel.  

Les også: Nye Oslofjordtunnelen blir tidligst ferdig sommeren 2024

Jo Heringstad, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags