Signalen – hvorfor gikk det så galt?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVi opplever tidenes varmeste sommer. «Signalen» skulle vært fullsatt, men ligger brakk. Som i fjor, til tross for stadige forsikringer om snarlig etablering av «Signalen Sjøbad». Hvorfor ble det slik?

Mange spør, men de som drev saken gjennom er tause. Derfor gjør jeg et forsøk. Det er min versjon, og plassen tillater ikke alle detaljer. Så får de som mener det er feil eller skjevt komme på banen selv. Og jeg understreker at jeg ikke kritiserer dem som fikk kontrakten. De er flinke fagfolk. Jeg er opptatt av kommunens behandling: Hva skjedde? Hvorfor gikk det galt? Hva bør man lære av den politiske håndteringen?

Hva skjedde?

I 2007, etter en serie med ettårskontrakter, fikk Signalen leie i ti år. Det provisoriske anlegget kunne erstattes med bedre lokaler, også for helårsdrift.

Stedet ble stadig mer populært, men da kontrakten utløp i 2017 var formannskapet likevel enig om å utlyse på nytt. Noe av bakgrunnen var en dyp rettslig konflikt mellom kommunens leietaker og driveren, som eide bygningene. For ikke å låse fremtidig bruk av området, ville vi utlyse en kontrakt på tre til fem år.

Samtidig, og så vidt jeg vet uavhengig av dette, inviterte varaordføreren en aktør i bransjen til formannskapet. Han fikk presentere sine ideer for området, først og fremst Nesoddtangen gård.

Rive eller ikke rive?

Da Signalen-kontrakten skulle utlyses, måtte formannskapet avgjøre om kommunen skulle bruke retten til å kreve det eksisterende anlegget revet for eierens regning, Alternativt kunne vi tilby å overta, slik at nye drivere kunne bruke det. I så fall måtte kommunen kunne godkjenne anlegget, på ordinært vis. Det ble nemlig klart at det hadde klare mangler, og heller ikke var omsøkt.

Det hele ble taksert til 2,2 mill. kr, men en slik pris var uaktuell for kommunen. Rådmannen foreslo å tilby eieren 350.000 kr. Jeg gikk inn for dette. Det virket urealistisk å få nye drivere med så kort kontrakt og krav om drift samme sommer, dersom de selv måtte bygge stedet opp på nytt.

Flertallet vedtok likevel riving. Det ble blant annet begrunnet med at folk som hadde greie på det mente at det ville være en fordel, og at det var lett å få opp alternativer – «pop up-containere». Dermed ble alt revet. Det kan legges til at eieren gikk konkurs, slik at kommunen selv måtte bekoste rivingen: 350.000 kr; den summen man kunne kjøpt det hele for …

Ble konkurransen reell?

Så viste det seg at rivingen medførte at man kun fikk én reell tilbyder: Den som allerede før utlysningen hadde vært i dialog med kommunen om området, og som baserte seg på et containerkonsept. Jeg var ikke overrasket. Jeg forstår det slik at dette var den samme som hadde anbefalt riving, og som var varaordførerens kilde da han fortalte formannskapet at folk i bransjen anbefalte å rive. Dette har jeg stilt spørsmål om i både formannskapet og kommunestyret. De ble ikke besvart.

De to andre aktuelle tilbyderne som hadde meldt seg, begge lokale, hadde da sagt fra at de ikke kunne få det til å gå rundt med så kort kontrakt, uten bygninger, og med krav om både markedsleie og drift samme sommer. Ordføreren understreket for dem at dette var forutsetningen. Den korte fristen var også en utfordring. Begge trakk sine tilbud.

Da saken kom til kommunestyret, fremmet SV og Rødt følgende forslag (forkortet): «Prosessen har vist at det ikke var mulig for de tilbyderne som ikke var involvert før utlysningen å legge frem reelle tilbud mht. både innhold, finansiering og fremdrift. For å få fram det beste tilbudet og å få en rettferdig konkurranse bes ad-hoc-komiteen derfor legge ut leieforespørselen på nytt (med) frist som er lang nok til å innhente reelle tilbud. Leietid skal settes til inntil 10 år."

SV, Rødt og Frp stemte for, mens flertallet vedtok å gi kontrakt i fem år til denne ene tilbyderen. Samme høst, da det var klart at kravet om drift sommeren 2017 ikke var innfridd, tok vi forslaget opp på nytt. Nå fikk vi også følge av KrF, men igjen valgte flertallet å opprettholde kontrakten. Og vi vet hvordan det gikk. Saken er trist, både overfor de andre næringsaktørene og alle dem som har savnet tilbudet.

Noen ganger bør man lytte

Det kan hende (og vi får håpe!) at det kommer et flott tilbud på Signalen. Og vi vet at det tok tid å få alle godkjenninger på plass. Men det vet alle som har vært borte i slikt, noe vi også påpekte underveis. Men dessverre ble det med dette som de andre motforestillingene vi kom med: Vi var gledesdrepere og sand i maskineriet. Til Amta sa varaordføreren at min kritikk i Signalen-saken kun kom «for å skape et politisk spill».

Fremover håper vi at motforestillinger ikke møtes slik. Vi trenger kritiske stemmer neste gang det dukker opp ideer om kjappe og greie løsninger på komplekse forhold. For det gjør det nok.

Christian Hintze Holm, Nesodden SV

Nesodden SV

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags