Hva skjedde på Signalen?

Signalklokka og uteserveringen

Signalklokka og uteserveringen Foto:

Av
DEL

Erik Adland (H):I november 2016 vedtok formannskapet på Nesodden at den eksisterende bygningsmassen på Signalen-tomta ved Nesoddtangen brygge skulle rives, og at rådmannen skulle komme tilbake med en sak om oppføring av ny godkjent bygningsmasse samt om videre bruk og eventuell utleie og drift av denne. Beslutningen har vakt reaksjoner, og debatten i ettertid viser et behov for mer informasjon om hva som ligger bak vedtaket.

I 2006 ble det vedtatt at Signalen-tomta skulle leies ut. Etter utlysning av en åpen anbudskonkurranse ble det inngått en leiavtale. Etter oppstart i 2007 ble den da ett år gamle festekontrakten overdratt til dagens fester som selv drev stedet frem til 2010. På det tidspunktet ble det inngått en avtale om fremleie til de som har drevet virksomhet inntil nylig.

LES OGSÅ: En bismak av hastverk på Signalen

Fra starten stod det kun en liten bygning på tomta. Denne har siden vært under mer eller mindre kontinuerlig ombygging og utbygging. Det meste av bygningsmassen er oppført uten nødvendige søknader og godkjenninger.

Det som gjør saken særlig utfordende, er at fester og driver er i rettslig strid om rettighetene til bygningsmassen og festekontrakten. De har selv brakt saken inn for domstolene. Tvisten synes uløselig selv om kommunen flere ganger har forsøkt å bidra til en løsning. Kommunen har imidlertid ingen myndighet i denne tvisten.

Det er helt klart at avtalen som ble inngått i 2007, utløp 31. desember 2016, og at den inneholdt et punkt om at fester forpliktet seg til å rive all bygningsmasse innen denne datoen. Ved å forlenge denne avtalen uten en ny offentlig kunngjøring, kunne kommunen løpt både en økonomisk og en rettslig risiko.

Dersom man skulle videreført driften med dagens bygningsmasse og uten at tvisten mellom fester og driver var løst, kunne saken også påført kommunen en rettslig risiko og potensielt et økonomisk ansvar.

Jeg mener at formannskapet har behandlet saken på en grundig og ordentlig måte.

Et innkommet forslag til minnelig løsning fra driver av virksomheten ble diskutert, men forslaget var ikke akseptabelt for kommunen under de rådende forhold. Dette forslaget ble behandlet i lukket møte etter kommuneloven og skjedde av hensyn til kommunens forhandligsposisjon som eier av tomta.

Jeg oppfatter at alle folkevalgte er opptatt av at det skal være et tilbud for innbyggerne ved Nesoddtangen brygge. Siden det er mange interessenter og ulike initiativ i saken, opprettet kommunestyret en komite som skal håndtere innspill og foreslå løsninger for den videre utviklingen på Signalen-tomta og området rundt.

Avslutningsvis er det viktig å understreke at kommunen ikke har hatt et ønske om å stenge serveringen på Signalen, men har kommet til at det var nødvendig å avslutte et uholdbart og uklart leieforhold ved utløpet av festeavtalen.

Her kan du lese Amtas saker om Signalen

Erik Adland

Politiker

Nesoddtangen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags