Pickwick klubben er på undrings tokt.

Ordføreren har forhandlet frem en 4 avgang fra Sjøtorget til Oscarsborg

Det utgjør den helt store forskjellen.

2 eller 3 turer er ikke mye verdt . Hjemturen kan ende   med å bli dumpet på Sundbrygga. Vi vil tro, en selsom opplevelse

Med den 4 avgangen vil turistene komme ut til borgen før lunsj og tilbake til Sjøtorget  etter lunsj.

Et riktig fint tilbud til alle som vil dit ut, uten å måtte bli der hele dagen .

Dette vil ikke Rådmannen og Pickwick klubben undres over argumentene.

De 50' må taes fra disposisjonsfondet.  Det høres alltid ut som man graver i arvesølvet.  Man vil tro at det lille beløpet kan få plass innen kommunens næringsplan.

Så er det ikke bra å støtte en privat aktør. Når ble Forsvarsbygg en privat aktør ? Så bekymrer Rådmannen seg for presedens, men slik vi oppfatter politikerne i Frogn så er de flinke til å ta hver sak for seg.

Vi husker bestyrtelsen fra politikere, turistsjefen og næringslivet....

Nå har politikerne muligheten til å stå ved sine vedtak om betydningen av turisme.

Å bevilge denne støtten er ikke bare en gest til næringslivet,  men et signal om at den gjensidige nytte man har av et godt samspill mellom Drøbak og Oscarsborg skal videreføres

Vi  tror Formannskapet også ser at det er vilje hos Forsvarsbygg og at man nå er klare til et bitte lite spleiselag.