Venstre har programfestet at vi vil jobbe for utvikling av Nordre Frogn for å skape et befolkningsgrunnlag for varig skole nord i bygda. Vi forstår, som Kine Thorén påpeker i Amta 20/9, at en midlertidig stengt skole kan gjøre at barnefamilier velger et annet sted å bo, og kan gjøre det vanskeligere å oppnå utvikling rundt Dal. Rådmannen har imidlertid foreslått at midlertidig flytting av elevene inntil folketallet blir høyere er en god løsning for Frognskolen, og at skolen vil bli brukt og holdt vedlike som barnehage og lokaler for lokalt foreningsliv slik at den enkelt kan gjenåpnes om noen år. Vi har bedt rådmannen undersøke nærmere hva dette vil bety - for å få mer kunnskap, ikke fordi vi ønsker eller har konkludert med at forslaget bør gjennomføres.

Venstre har også programfestet at Frognskolen skal være blant de 10 beste i landet. Vi ønsker å gi alle barn som vokser opp i Frogn det beste grunnlag utdanningsmessig til å ta fatt i høyere utdanning og yrke frem mot voksenlivet. Det må vi klare for Dal-elevene også. Nasjonale prøver viser at det har vært mange år hvor vi er svært langt fra å gi Dal-elevene det grunnlag de trenger, selv om vi også gleder oss over gode tall noen år. Vi trenger å vite mer om hvorfor vi ikke klarer stabilt gode resultater. Vi trenger å vite om Dal skole er det beste tilbudet vi kan gi elevene i Nordre Frogn.

Vi trenger å vite hva som er fakta for å gi et godt tilbud. Noen foreldre som tilhører Dal skolekrets har gitt uttrykk for et ønske om å sende barna til Jaer, Myklerud på Nesodden eller til andre Frogn-skoler. Noen velger Montessori i Drøbak eller Steiner på Nesodden eller Ås. Vi vet ikke hvor mange det gjelder, hvorfor de velger det, og om det er større andel som velger bort Dal enn det er i andre skolekretser. Som tidligere Seierstenelever husker vi dessuten elever som kom fra Dal barneskole som ikke ble tatt godt imot av andre elever på skolen. Vi hører at dette fortsatt er et problem, men vet ikke i hvilket omfang og hvorfor det ikke blir løst.

Vi kan ikke ta en beslutning ut fra ting vi hører fra enkeltpersoner eller leser i avisen. Derfor aksepterte Frogn Venstre rådmannens forslag om å sette igang utredning, men foreslo at utredningen også skulle inneholde høring av foreldre i distriktet, og avklare hvor mange av barna som tilhører Dal skolekrets som går på andre skoler, og hvorfor de velger det. Det er viktig at fakta kommer på bordet og at foreldrenes mening blir hørt, og vi vil legge stor vekt på dette når spørsmålet skal vurderes.