Som en godt voksen mannlig barnevernpedagogstudent, har jeg fått muligheten til å utvide min kompetanse ved høyskolen i Oslo.

Jeg har ca 15 års praksis i det forebyggende arbeide med barn, ungdom og familier, som involverer institusjoner, skoler, lavterskeltilbud som familieteam, rus og sammensatt problematikk og barnevern.

I min siste praksisperiode under utdannelsen, fikk jeg en praksisplass på Heer skole. Jeg var spent, og hadde forventninger til meg selv og skolen. Med bred erfaring fra før, har jeg noen referanser og måle skolen opp mot.

Det unike ved denne skolen, er at de har ansatt en barnevernpedagog som et forebyggende, støttende og ivaretagende tiltak for elever, foreldre og skolens ansatte. Under min praksisperiode på skolen, var pedagogen min veileder og støtte under læringsprosessen. Jeg har stor frihet som student, og kan observere, samhandle og samtale med elever, SFO ansatte, lærere og skoleledelse.

Som student skal jeg ha et kritisk blikk, til barnets beste. Med samtykke fra involverte parter, får jeg delta på tverrfaglige, tverretatlige og skolens faglige møter. Under min praksisperiode på snaut 3 måneder, ble jeg godt kjent med skoleledelse, lærere, SFO ansatte og elever. Mitt førsteinntrykk av skolen og alle menneskene der, var varmt og ivaretagende. Det viste seg å ikke være en «fasade», men oppriktige velmenende og profesjonelle mennesker.

Jeg opplevde skolens ansatte som engasjerte, med gode tanker og omsorg for elvenes læring og et godt psykososialt miljø. Det var med tungt hjerte jeg forlot skolen etter min praksisperiode. Jeg har helt klart utviklet meg som menneske, og det har vært en givende læringsprosess i et utviklende læringsmiljø på Heer skole. Jeg ønsker å takke alle de flotte elevene og skolens ansatte, for en flott tid med dere alle!

Barnevernpedagogstudent

Trond Mellegaard