En velferdskommune under nedbygging

Av
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

LeserbrevSom ventet fjernet nedskjæringsalliansen (AP, H og MDG) ca 1/3 av rådmannens kutt i sitt budsjettforslag som nå er innstillingen til kommunestyrebehandlingen. De valgte med omhu tilbakeføringer egnet til å berolige store velgergrupper. Men mesteparten av kuttene består, og vil bety en svakere velferdskommune for oss alle. De langsiktige virkningene vil være dramatiske.

Oppvekstområdet rammes minst, men kutt i antall ansatte i SFO, nedbygging av SLT-koordinator (Samarbeid mellom skole, elever, foreldre og politi for å lage opplegg rundt de mest utsatte elevene) gjør skolene dårligere rustet. Å få én ny lærerstilling for å dekke behov som følge av en forventet øking i elevtallet på 64 elever kaller AP satsing. Jeg tror det gir dårligere lærertetthet og svekker skolenes evne til å gi god undervisning. I tillegg utsettes bygging av barnehage på Fjellstrand til 2020.

På helse- og omsorgsområdet går nedskjæringsalliansen på en del områder faktisk lengre enn rådmannen. Kjøkken og ombygging av eldste delen av sykehjemmet blir utsatt. Rådmannens bemerkninger om illeluktende pasientrom og korridorer i avdeling d og e (amoniakk) og lekkasjer fra avløpsrør ned i betong og i første etasje, brydde de seg ikke om.

Helse mister hele budsjettilskuddet som er nødvendig for å takle veksten i antall eldre (1,8 mill). I tillegg kuttes 1,3 mill. som ostehøvelkutt (1/2%) og 0,5 mill. på sykehjemmet og 0,3 mill. innen hjemmehjelp. Psykisk helse (Nesoddtangen gård og ambulerende rusteam) kuttes med nærmere 1 million. Sammen med å lansere flytting ut av Nesoddtangen gård for å bruke den som utleiested er det naturlig at brukerne oppfatter løpet som en styrt avvikling. I tillegg kuttes 1 million i sosialhjelp.

Innen teknisk drift blir rådmannens kutt stående. Nesten 4 millioner mindre til eiendomsdrift, renhold og friluftsliv betyr kommunalt forfall av bygningsmasse og idrettsanlegg. På sikt legger det til rette for avvikling og salg. I tillegg øker det presset på vår kanskje viktigste og hardest arbeidende yrkesgruppe – renholderne.

På kulturområdet rammes først og fremst ungdomsarbeidet. Det er allerede sterkt nedbygd. Nå rammes sannsynligvis ungdomsklubber og forebyggende arbeid. I tillegg en sterk prisstigning på kulturskolen og 100.000 i reduksjon til biblioteket.

Flyktningebistanden kuttes med 3 millioner.

Mye nevnt – noe glemt.

Venstre snudde

Mens venstre tidligere har argumentert for å få vekk kuttlisten snudde de i formannskapet. Wickholm klarte, sekunder før avstemningen, å legge inn 300.000 ekstra i budsjettet til planlegging på Signalen/Nesoddtangen gård, som Venstre hadde inne i sitt forslag. Dermed gikk Venstres hånd i været og stemte for hele deres budsjett. Mer skulle altså ikke til! Men å tenke tanken på at 300.000 i stedet skulle gått for å opprettholde driften ved psykisk helse-tilbudet på stedet, var visst ikke mulig.

Dyrt

Svært mange av disse tiltakene blir dyre på sikt. Dårlig vedlikehold genererer større utgifter enn utgiftene du sparer i øyeblikket. Dårlig helse- og omsorgstilbud genererer mer innleggelser og alvorligere sykdomsbilder. Vi snakker altså ikke om sparing, men om nedbygging av velferd og offentlig virksomhet. Det er fortsatt sterk grunn til å protestere på løpet kuttistene har lagt.

Geir Christensen

Følg på: roedt.blogspot.no/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags