Hvorfor tilslører kommunalsjef Trogstad fakta?

Av
DEL

InnsendtUtdanningsforbundet på Nesodden har tatt opp ressursmangelen i Nesoddskolen i Amta. Kommunalsjef for skoler Ronny Trogstad kommer med et oppsiktsvekkende tilsvar hvor han ikke kjenner seg igjen i lærernes fremstilling.

Han hevder:

Påstanden fra Utdanningsforbundet om at Nesodden er en av de kommunene som bruker minst ressurser på grunnskolen stemmer ikke.

Rapporten fra UNICEF konkluderer faktisk med at vi ligger på 7. plass bakfra i Norge og de vitenskapelige forbeholdene er helt ordinære for slike rapporter. Så argumenterer Trogstad med at Nesodden ikke kommer så ille ut i en annen undersøkelse – skoleporten.no – i forhold til andre kommuner i Akershus. Han unnlater å nevne at også her drives Nesoddskolen mer enn 9000 kroner billigere pr. elev enn landsgjennomsnittet og f.eks. ca. 12000 kroner billigere enn Osloskolene. I Skoleporten kommer vi på ca. 30 plass bakfra av landets 426 kommuner. Forskjellene på de to undersøkelsene er interessant for statistikere, men begge viser det samme: Nesoddskolene drives på sparebluss. Det er viktig å etablere felles virkelighetsforståelse.

Kan Trogstad bekrefte at Nesodden er blant de kommunene i Norge som bruker minst penger pr. elev på skolene?

Trogstad skriver videre: Jeg møter dedikerte lærere som har høye ambisjoner på vegne av sine elever, sine kolleger og seg selv. Det er faktisk fantastisk hvor mye de ansatte klarer å få til med små ressurser. Det er trist at Trogstad lar dem i stikken ved å underslå de store ressursutfordringene som faktisk er i skolen. Skal ikke en skolesjef stå opp for sine ansatte og elevene?

Kan Trogstad bekreft at ressursmangel gir ansatte store utfordringer?

Så skriver Trogstad: Økt ressursbruk er heller ikke ensbetydende med høyere kvalitet på det som tilbys. Det er da vel ingen som er uenige i at det er flere ting enn bare ressurser som bestemmer kvalitet. Hans argumentasjon er kanskje er litt upassende allikevel. At vi har høyere skoleutgifter enn gjennomsnittet i OECD beviser vel mest det enkle faktum at Norge er et høykostland og har lite i denne debatten å gjøre. At nesoddskolene har mange høyt utdannede foreldre og derfor mange skoleflinke elever og gode skoleresultater benekter heller ingen. Det hører heller ikke hjemme i en debatt om kommunens skoleinnsats.

Det Trogstad ikke diskuterer er sammenhengen mellom ressursinnsats og kvalitet i skolen. Selv om det finnes flere faktorer så vil det å late som ressursbruken ikke er viktig, være en nokså uforsvarlig holdning fra en leder.

Kan Trogstad beskrive hvilken sammenheng det er mellom ressurser og kvalitet?

Videre hevder Trogstad at tilpasset undervisning handler om mye mer enn økte ressurser. Det er heller ingen uenige i. Men spesialundervisning på Nesodden gis til 4,1 % av elevene mot 7,8 % som landsgjennomsnitt. Det betyr at mange færre elever med behov for tilpasset opplæring får hjelp i Nesodden enn i andre kommuner. At ikke Trogstad kan ta tak i dette enkle faktum og innrømme vanskene er oppsiktsvekkende.

Kan Trogstad bekrefte at kommunen har problemer med å gi elever med utfordringer tilstrekkelig støtte?

Utdanningsforbundet viser til en skole hvor 20 % av elevene er i risikosonen for ikke å klare videregående.

Kan Trogstad istedenfor å bortforklare problemene, komme med tiltak som kan løse denne utfordringen?

Vi trenger ledere som er opptatt av kvalitet og som ikke prøver å feier utfordringene under teppet.

Geir Christensen

Følg på: roedt.blogspot.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags