Ny ungdomsskole versus helse og miljø

Av
DEL

InnsendtDet er foreslått ny stor ungdomsskole. Flere politikere har den siste tiden argumentert for at bygging av en stor skole vil gi bedre ungdomsmiljø. Det er hevder at man ved en stor skole vil kunne gi tilgang på ny svømmehall og andre savnede fasiliteter. Det er nok stor enighet om at Alværn ungdomsskoles bygning er svært nedslitt, og at det begynner å bli trangt på Tangenåsen.

Det er likevel ikke gitt at en stor skolebygning vil bli bedre enn flere små, eller at en uavhengig skolehelsetjeneste vil få tildelt flere ressurser hvis man velger stor skole fremfor flere små. Samarbeid på tvers av yrkesgrupper kan foregå uavhengig av sted, dersom tilstrekkelige ressursene er til stede. Like viktige spørsmål av betydning for ungdomsmiljøet er:

1. Hvilken skole skal man bytte til ved behov for miljøskifte, hvis det bare finnes en skole?

2. Er det lettere å påvirke ett stort rusmiljø på en storskole enn mindre miljø på flere små skoler?

3. Hvilken skolestørrelse øker sannsynlighet for at alle blir sett, uavhengig av bakgrunn, faglige eller sosiale utfordringer?

4. Hvilket alternativ gir lærere mest mulighet til løsning ved utfordringer, og mest mulighet til å tilby god differensiert undervisning?

5. Får bytte av skolekrets betydning for reisevei? Når ungdata viser at det er 3 ganger mer hasj på Nesodden enn andre sammenlignbare kommuner, at ungdommen ikke er sikre på foreldres grenser vedrørende rus -og alkohol, mange føler seg ensomme, og utdanningsforbundet har etterlyst mer ressurser til tidlig innsats, burde spørsmålene over være sentrale og viktige for valg av skolestruktur.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags