Slår vi sammen de to ungdomsskolene Alværn og Tangenåsen, vil den nye skolen romme til sammen 540 elever

Av
DEL

InnsendtEt av premissene for innstillingen om skolestruktur, er kapasitetsutfordringene på Nesoddtangen og Tangenåsen, samt de nåværende skolenes utforming og tilstand.

Alværn ungdomsskole er en skole bygget som en 4 parallellers ungdomsskole for snart 50 år siden. Alværn skole er totalt nedslitt og uhensiktsmessig utformet. Og kostbar å drifte. Når vi nå skal bygge ny skole for elevene, så har ikke Alværn en plassering som ivaretar overordnede føringer for vekst i sentrumsområdene. Overordnede føringer og hensynet til klima fordrer at flest mulig elever skal kunne gå eller sykle til skolen sin.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, har bestemt hvor veksten på Nesodden skal skje. Alværn er ikke innenfor dette området. I disse føringene kreves det også at det tas klimahensyn. Flest mulig elever skal kunne gå eller sykle til skolen sin. Alværn har i dag flest elever fra Berger og Jaer skolekretser.

LES OGSÅ:

Personlig har jeg mange fine minner fra Alværn, og lærerne der har vært fantastiske lærere for mine tre barn. I til sammen 12 år har jeg og ungene mine reist med buss i over en halv time hver vei til Alværn ungdomsskole.

Vi folkevalgte har et ansvar for at lærerne og elevene på Alværn får bedre arbeidsforhold. Og samtidig har vi et ansvar for å gi gode rammevilkår for god læring, og økonomi gir en ramme vi må løse dette innenfor.

Mitt utgangspunkt og agenda er at elevene og lærere skal få en skole som fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Elevene trenger et skolebygg som kan møte kvalitetskravene i de nye lærerplanene. Min nostalgi for Alværn skal ikke komme i veien.

Ingen monsterskole

Begrepet monsterskole har festet seg i debatten om skoleutbyggingen i kommunen. Vi ønsker ikke å bygge en monsterskole. Barneskolen på Nesoddtangen har i dag 620 elever. Ingen kaller den for en monsterskole. Slår vi sammen de to ungdomsskolene Alværn og Tangenåsen vil den nye skolen romme til sammen 540 elever. Denne skolen vil da bli Nesoddens nest største. Elevene vil være ungdom som har gått de første 7 årene på nærmiljøskoler og blitt kjent med mange andre barn på tvers av skolegrensene gjennom fritidsaktiviteter. Når disse ungdommene kommer over på videregående, så kjenner nesten alle hverandre, det synes jeg er en fin tanke.

I rådmannens forslag legges det opp til å bygge en skole med plass til 810 elever. Det er et teoretisk antall elever en gang i fremtiden og ikke i nærheten av elevtallet i en sammenslått Alværn og Tangenåsen ungdomsskoler. Det vil frigjøre arealer til andre formål, blant annet kultur- og frivillighet.

LES OGSÅ:

Jeg mener vi skal ha høye ambisjoner for skolen vår og at vi har et fabelaktig utgangspunkt. Elevenes trivsel, trygghet og fokus på læring er avgjørende for å lykkes med oppdraget i skolen. Dette har ikke noe med skolestørrelse å gjøre.

Nesoddtangen med sine 620 elever holder like høy kvalitet som Jaer hvor det går 72 elever. En god skole for alle er basert på lærerens rolle i klassen og skolens pedagogiske plattform. Og jeg tør si at det er ikke størrelsen på skolen som beskytter mot utenforskap og mobbing.

Haugesund har vært gjennom en omstrukturering av barne- og ungdomsskolene. I den prosessen sa førstelektor ved Læringsmiljøsenteret, Grethe Sørensen Vaaland:

– Vi har ingen forskning som sier noe om at det er større sjanse for at man skal lære dårligere når skolen blir veldig stor. Og det er heller ingen forskning som sier at det er større sjanse for mobbing på en stor skole, sammenlignet med en liten, sier Vaaland.

Suksessen, ifølge Vaaland, avhenger av kvaliteten på læreren, lærersamarbeidet, og samarbeidet mellom ledelse og lærere.

– Det som er mest avgjørende både for hvordan elevene trives og utvikler seg er hvordan de nærmeste enhetene deres fungerer. Det vil si klassen og klassetrinnet. Der skal elevene få god læring fra lærerne og det skal skapes gode og trygge læringsmiljø, sier hun.

Om kort tid har skolene sprengt sin kapasitet. Tangenåsen ungdomsskole og Nesoddtangen barneskole har en utnyttelsesgrad i dag som gjør at kapasiteten må økes. Barneskolen på Tangen er nedslitt og uhensiktsmessig utformet.

Utbygging av Tangenåsen bygger opp om sentrumsutvikling rundt Tangen. For samfunnet har endret seg. Man ønsker tette, nære, gangbare samfunn.

Det er slik vi skal planlegge for fremtiden. Miljøvennlig og kortreist.

LES OGSÅ:

Mulighetsstudiet har skallet bort en rekke alternativer og innstilling ivaretar i stor grad innspillene som er gitt i høringen om ny skolestruktur. For oss i Arbeiderpartiet har det vært viktig at det skal være en ungdomsskole sør i bygda og ungdomsskole nord i bygda og at det skal være et satsingsområde i sør.

Flerbrukshall, svømmehall og kulturarena er en viktig del av prosjektet for oss i Arbeiderpartiet. Vi vil at så mange som mulig skal få tilgang på en moderne skole med, svømmehall og idrettshall i nærheten. Frivilligheten trenger hallplass og kulturen trenger arealer til teater, dans og musikk.

Nå har vi en fantastisk mulighet til å få dette til. Inkludert et folkebad som også er tilgjengelig for den øvrige befolkningen, med åpningstider, billettsalg, og bassenglengder som er tilstrekkelige til både trening og konkurranse.

Ved å utsette prosjektet kommer man ikke nærmere en avklaring. Vi politikere må vise ansvarlighet.

Jeg synes vi sammen bør bli enige om å bestille et skisseprosjekt, dette er et sak om å få et beslutningsgrunnlag. Lærere, elever, foreldre, og resten av samfunnet må så engasjeres for å si noe om behov og forventninger.

La oss få en positiv samtale om hva vi vil og hva vi kan få til. Hvordan får vi den beste skolen for barna våre, samtidig som vi sikrer andre viktige formål for innbyggerne på Nesodden? Jeg er helt sikker på at sammen klarer vi å finne de beste svarene.

Jeg håper vi nå kan be rådmann gå videre i utredningen, og igangsette skisseprosjektet. I et skisseprosjekt vil forslagene bli utredet i detalj før ny sak legges frem til beslutning om man skal realisere de nye byggene. Og alle berørte parter skal medvirke.

Dette blir bra. Vi må gjøre det best mulig for elever, lærere og lokalsamfunnet innenfor de rammene vi har.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags