Jeg synes det er veldig interessant at redaktøren i Amta kan kritisere forslaget til Høyre om mobilfri skole uten å komme med et eneste argument for hvorfor det er negativt.

 Amta skrev en artikkel om saken der overskriften er at elevene sier nei takk. Det var vel ingen overraskelse. Når redaktøren harselerer over forslaget og påstår at elevene ikke bruker mobilen i timene, undrer jeg meg over hvordan hun kan komme med slike påstander?

Jeg har mye kontakt med ungdom og sitter med en annen erfaring. Jeg har også snakket med eldre ungdommer som gikk ut av ungdomsskolen for noen år siden som forteller om hvordan de satt med mobiler gjemt under capsen på pulten eller under pulten osv.

Jeg synes videre at redaktøren stiller umenneskelige krav til lærerne dersom de til enhver tid skal følge med på 30 elever. Jeg tror det ville lette jobben til lærerne dersom elevene ikke hadde mobiler som et forstyrrende element.

Da jeg ble intervjuet av Amta ga jeg også journalisten et utklipp skrevet om Høylandet skole i Trøndelag som har vært mobilfri i 10 år.

Dette fant ikke journalisten interessant så her er et lite utdrag:

Elever ved skolen scorer høyt på nasjonale prøver, de vinner ulike priser og miljøet er kåret til et av landets beste skolemiljø. I år ble de også nominert til Dronning Sonjas skolepris, en pris for inkludering og likeverd.

Rektor Egil Ulvin mener mobilforbudet utelukkende er positivt, og at det skal ha litt av æren for elevenes gode prestasjoner.

– Vi vet at det er sammenheng mellom læringsmiljøet og de faglige resultatene, og her vet jeg at mobilforbudet har vært viktig. Jeg tror elevene blir opptatt av andre ting, og særlig av hverandre, sier rektoren.

Særlig de svakeste elevene blir hardest rammet av det konsentrasjonstapet flittig bruk av mobiltelefon medfører

Studien, som er publisert av den anerkjente London School of Economics and Political Science, slår fast at mobilforbud fører til bedre karakterer hos elevene.

I en stor undersøkelse blant elever i ungdomsskolen og den videregående skolen, oppga nesten hver tredje elev i Ørland kommune at de var ensomme og har depressive sinnsstemninger.

Og forbudet mot mobiltelefoner i skolen fikk nesten en øyeblikkelig positiv virkning på elevene.

Den samme opplevelsen har jeg fått presentert fra Sofienberg skole i Oslo.

En mobil fri skole er nok ikke noe ungdommene vil velsigne i utgangspunktet, men vi voksne må tørre å være litt upopulære og sette noen regler. Noen ganger er jo tiltak upopulære i utgangspunktet, mens resultatet blir veldig bra.

Røykeloven er jo et godt eksempel. Den hadde sterk motstand da den kom, men hvem vil ha røyking tilbake i restaurantene ?