Endelig – badeanlegget klart til bruk

ÅPNER SNART: Bølgen skal etter planen åpne  8. juni.

ÅPNER SNART: Bølgen skal etter planen åpne 8. juni. Foto:

Av

Når dette skrives er det få dager igjen til badeanlegget Bølgen offisielt åpnes. Det er en dag jeg, og sikkert mange med meg, har sett frem mot i spenning og forventning.

DEL

Leserbrev31. mai 2006 ble det oppnevnt en plankomité som skulle fremme et forlag til et forprosjekt for Seiersten idrettspark. Mandatet omfattet bl.a. å vurdere et svømmeanlegg. Det var ikke første gang det har vært utarbeidet planer om et badeanlegg i Frogn. Nærmest kom et forlag om et badeanlegg kombinert med et hotell på Dyrløkke etter forslag fra doktor Jens Moe i samarbeid med Thon-gruppen. Det strandet på at kommunen ikke så seg i stand til å avsette midler til det som skulle være kommunens andel i prosjektet.

De fleste politiske partiene var representert i komiteen. I tillegg var det også med en representant fra Frogn idrettsråd. Plankomiteen utarbeidet et forslag som omfattet oppgradering av fotballbanen med lys og nye tribuner samt et badeanlegg med blant annet et 10 meters stupetårn Det siste ble inkludert etter et ønske fra Norges Svømmeforbund. De økonomiske beregningene førte imidlertid til at dette prosjektet ble skrinlagt.

Komiteen fikk da et tilleggsmandat som innebar at vi først skulle fremme forslag med sikte på å øke banekapasiteten til Drøbak-Frogn Idrettslag. Det resulterte i kunstgressbanen ved Frogn videregående skole, men det er en annen historie.

Komiteen kunne så konsentrere arbeidet et badeanlegg. De fleste medlemmene i komiteen hadde i tankene et 25 meters basseng til erstatning for det lille svømmebassenget ved Seiersten ungdomsskole. Et medlem av komiteen, Per Jacobsen, hadde vært involvert i hotellprosjektet på Ullerud. Han hadde på egen hånd samlet inn statistikk fra mange ulike prosjekter og argumenterte for at det burde bygges et større anlegg. Erfaringer viser at et større anlegg blir attraktivt for flere grupper enn et anlegg med bare et 25 meters basseng. Komiteen foretok innledningsvis flere befaringer som bekreftet dette. Slik ble Bølgen noe langt mer enn det vi opprinnelig hadde tenkt oss.

Det oppsto mange vanskeligheter underveis. Lokaliseringen var i seg selv et element som krevde grundig behandling. Vi vurderte totalt fjorten ulike lokaliseringer før vi endte opp på Seiersten. Ved å bygge anlegget sammen med Frognhallen oppnådde vi flere synergieffekter særlig når det gjelder varme og ventilasjon, men også felles adgangskontroll og felles kafeteria. Reguleringsplanen ar en annen utfordring. Vegvesenet hadde innvendinger mot kryssløsningen ved Seiersten. Det fant etter hvert også sin løsning. En periode følte nok komiteen at vi ble motarbeidet av administrasjonen. Årsaken var nok en i og for seg en begrunnet skepsis til den økonomiske siden av saken. Det ble et gjennombrudd i saken da rådmannen sammen med nøkkelpersoner fra administrasjonen og komiteen dro på befaring til Sørlandsbadet i Lyngdal kommune.

Seiersten idrettspark er noe mer enn bare et badeanlegg. Vi har fått en kunstgressbane med nye tribuner og flombelysning samt en 400-meters løpebane, (for øvrig etter forslag fra Idrettsrådets representant). Frognhallen er pusset opp og har fått nytt varme- og ventilasjonssystem. Det er bygget en ny kontorfløy som også ivaretar noe av kommunens behov for kontorer. Over badeanlegget er det plass for en rekke ulike treningsaktiviteter. Anlegget tilføres energi ved jordvarme fra flere energibrønner under fotballbanen.

Seiersten idrettspark kommer til å bli en attraksjon for kommunen og vil bli til glede for mange generasjoner i tiden som kommer.

I desember 2012 ble jeg intervjuet av journalist Tom Ullsgård i Østlandets Blad. Jeg uttalte da:

«Jeg håper å kunne bade i et nytt svømmeanlegg når jeg er 80».

Jeg er faktisk ganske fornøyd med den tidsberegningen, selv om jeg ikke kunne ta i betraktning de problemene som oppsto og som førte til ett års utsettelse.

Nå kan jeg si: «Gratulerer Frogn!»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags