Hipp hurra for allemannsretten

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevI disse dager kan vi feire at det er 60 års siden retten til å ferdes fritt ute i naturen og i utmarka ble lovfestet. Allemannsretten gjør oss mennesker glade. Å være ute i naturen gjør godt for sjel og sinn. For 60 år siden ble Friluftsloven vedtatt i Stortinget. Dermed ble allemannsretten for første gang lovfestet i Norge – til glede for alle som liker å ferdes ute i naturen.

Arbeiderpartiet har alltid vært en forkjemper for allemannsretten. Vi vil at alle skal ha tilgang til utmarka og at den ikke skal være forbeholdt de få eller at vi må betale for å få gå til et utkikkspunkt, ligge på stranda og eller å gå på ski om vinteren.

Dessverre opplever vi at allemannsretten er under press. Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal være åpne for alle, er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag. Derfor vil Arbeiderpartiet grunnlovsfeste allemannsretten, for tydelig å slå fast at alle skal ha rett til å ferdes ute i naturen.

Den gamle strandsplanloven (nå plan og bygningsloven) fastsatte byggeforbudet i strandsonen allerede i 1965. Likevel ser vi at fortsatt nedbygging og privatisering av strandsonen og kreative hindringer blir satt opp for å hindre allmenheten tilgangen til sjøen. Til tross for et strengt lovverk, har det skjedd nedbygging av strandsonen over hele landet.

Bygging i strandsonen er i utgangspunktet forbudt, men kommunene kan likevel gi dispensasjon fra regelverket innenfor 100 meters beltet til sjøen. Slik vi har sett utviklingen de senere årene, gir kommunene svært ofte dispensasjon fra byggeforbudet og at det i eksisterende bebyggelse gis tillatelser til nye bygg og tilbygg. På denne måten ser vi en stykkevis og delt nedbygging av strandsonen og en uthuling av loven og det regelverket som gjelder. Frogn er intet unntak i denne sammenheng. Vi vet at mange av disse dispensasjonene har blitt gitt til modernisering og rehabilitering av allerede eksisterende bygg, som isolert sett kan være akseptabelt. Men en slik fortetting og stykkevis nedbygging av strandsonen medfører nye stengsler og hindringer for tilgjengelighet i strandsonen. I tillegg skapes det presedens, slik at naboen og naboens nabo også forventer å få tillatelse til å bygge ut hytta i strandsonen når familien vokser. Derfor er Arbeiderpartiet i mot en liberalisering av regelverket for å gjøre det lettere å få dispensasjon fra forbudet om både oppføring av nye bygg og andre inngrep i 100 meters beltet til strandsonen.

tone merete Hauk-Hansen

politiker, Frogn Arbeiderparti

Frogn

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags