Tangen-senteret planlegger et bygg på fem etasjer på parkeringsplassen ved rundkjøringen mot Vestoppfaret og jobber med planer om at mye av resten av senteret etter hvert kan bli noenlunde like høyt. De fikk klarsignal til å gå videre med planene, men MDG fikk gjennomslag for omfattende miljøkrav, som blant annet:

•Takarealer som ikke benyttes til terrasse skal brukes enten som grønne, bevokste tak og/ eller til solfangere/ solceller.

•Det skal utarbeides særskilt miljøoppfølgingsplan som skal sikre at byggeprosessen og bygningene skal være Svanemerket og BREEAM Nor-sertifisert. 

•Boligene skal bestrebe seg på å være energinøytrale eller nesten-nullenergibygg. 

•Mest mulig bruk av tre/ massivtre skal vurderes.

•Det bør etableres minst ett el-ladepunkt for bil og to sykkelplasser med lademulighet for elsykkel pr boenhet. 

Vedtakene er en oppfølging av tidligere initiativ vi har hatt om at hele området rundt Tangen og Tangenten bør utvikles grønnere og mer miljøvennlig. Vi kan ikke ha en ytterligere fortetting hvis det bare forsterker opplevelsen av at det domineres av asfalt, betong og golde flater. For at det skal være en god utvikling så må området, inkludert takflater, gjøres grønnere, og det er rimelig å kreve at byggene går lenger enn minstekravene når det gjelder miljø. Det er med de forutsetningene vi sier ja til at det bygges høyere i dette området. Det er dermed tilsvarende tenkning som gjelder for de neste byggetrinnene Tangen senter har varslet, og for det kommunen selv etter hvert vil igangsette rundt Tangenten, blant annet for å øke skolekapasitet og annet. 

MDG arbeider både her og i flere andre byggeprosjekter med å vri dem i miljøvennlige retning, og vi har fått ganske stort gjennomslag for det, mer enn om vi bare sto på utsiden og ropte. Selv om vi ser frem til planene på Skoklefall, hvor utbygger varsler at de vil gå foran når det gjelder helhetlig økologisk planlegging i større omfang enn man kan forvente ved ordinære byggeprosjekter, så er det viktig å heve ambisjonene innen konvensjonelle byggeprosjekter. Det er krevende å regulere et område til å bli et foregangsprosjekt for miljøbygg, mot eierens ønske. Det er vanligvis kun mulig når de selv ønsker dette, og så at vi får til et godt samspill med politikere og andre. Det er likevel rimelig å heve miljøkravene i konvensjonelle prosjekter, særlig når de har såpass størrelse som ved Tangen. Samlet sett gjør det en vel så stor forskjell som økosamfunnsprosjektet ved Skoklefall.